Černíny

284 01, Černíny, Tel.: +420 327 591 293, cerniny@cerniny.cz
Černíny/Společnost - Černíny
Černínsko se svými osadami je položeno v krásném kraji lesů, rybníků a díky tomu, že zde není žádný průmysl, je okolní příroda neporušená. Již desítky roků je vyhlášným rekreačním zázemím Kutné Hory, Kolína i Prahy. V začátcích slávy Kutné Hory získal své jméno rybník Vidlák, v současnosti středisko rekreace: písečná pláž, hospoda, dokola lesy se spoustou upravených cest, snadná dostupnost jak vlakem, tak i pro motoristy: silnicí z Kutné Hory 15 km směrem Zruč nad Sázavou. Lákavá turistická stezka z velké částí vedoucí podél toku Vrchlice z Kutné Hory, kolem Velkého rybníka, zříceniny hradu Sión, vás dovede až k rybníkům Svěcený a Vidlák, které jsou napájeny potoky sbírajícími vody v lesích kolem Hetlína a Zdeslavic.

 O dávném bohatsví Kutné Hory a prozíravosti jejích radních svědčí i dnešní stav, kdy v povodí Vrchlice patří většina lesů a rybníků městu Kutná Hora. Území obce Černíny začíná u Krasoňovic ve výšce 387 metrů nad mořem. První písemná zmínka je z roku 1389. Pokračuje Bahnem, obcí, která v roce 1900 měla 220 obyvatel. Zdejší školní budova bývala místem školních začátků dětí z dalekého okolí. Další jsou Předbořicec, osada s nejstarší písemnou zmínkou z roku 1327. Zdejší rybník Roubíček s osadou Zavadilka je častým námětem známých malířů. Černíny jsou poprvé zmiňovány v roce 1404, Je zde odbočka k Hetlínu, vsi, o které se jako o majetku kutnohorském dočteme ve spisech z roku 1542. Černínsko končí u rybníka Katlov malebnou osadou Zdeslavice, ve výšce 486 metrů nad mořem. Železniční trať je spojnicí mezi historickou Kutnou Horu a Posázavím. Sice jíž nemá takový význam, ale pro mnohé je jedinou možností dopravy za prací, pro jiné zas cestou k odpočinku. Proto byly v nedávných letech vybudovány pro občany zastávky v Krasoňovicích a Předbořicích. Ty jsou spolu s Bahýnkem a Vidlákem desítky let známé turistům i houbařům. Obec má 5 katastrálních území o celkové výměře 1620 ha, z toho cca 500 ha lesů.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz