Černá v Pošumaví

382 23, Černá v Pošumaví, Tel.: +420 380 744 017, podatelna@cernavposumavi.cz
Černá v Pošumaví/Společnost - Černá v Pošumaví
Zaniklé obce

V dnešním katastrálním území Černé v Pošumaví došlo po roce 1945 částečně vystěhováním německého obyvatelstva a převážně výstavbou lipenské nádrže k částečnému nebo úplnému zániku dříve samostatných obcí Bednáře (Emry), Dolní Borková (Mayerbach), Dolní Vltavice, Horní Borková (Fleissheim), Hostínova Lhota, Hubenov, Jámy (Kohlgruben), Jestřábí, Kozí Stráň, Kramolín, Kyselov, Nová Lhota, Ořechovka, Pestřice (Stögenwald), Poplužní dvůr Jestřábí, Rybáře (Fischbäckern) a Slavkovice.

Význam obce vzrostl v 18. století. V roce zažádal pražský purkrabí o vzorky tuhy, kterou tehdy dobývali sedláci nehornickou metodou. Pro zájem obchodníků a dále státní správy byla roku 1811 tuha vyhlášena za vyhrazenou nerostnou surovinu a její těžba se musela řídit báňským zákonem. Grafitové doly byly otevřeny Schwarzenberky roku 1812. Tuhy se používalo k výrobě tužek ve Zlaté Koruně a v Českých Budějovicích.

První písemná zmínka o obci je z roku 1268, kdy jí zvíkovský purkrabí Hirzo z Klinberberku, který sloužil jako vrchní kuchař u krále Přemysla Otakara II.,daroval cisterciáckému klášteru Svatá (nyní Zlatá) Koruna a to společně s ostatními obcemi,dnes osadami Dolní Vltavicí,Mokrou a Bližnou. Vesnice se rozkládala v údolí potoka,jehož vody se po dešti zbarvovaly do černa a tak první název zněl Na czerne rece. Název je slovanského původu a svědčí o tom, že právě Slované byli prvními obyvateli.

V majetku kláštera Zlatá Koruna bylo toto území až do roku 1420, kdy byl klášter dobyt husitskými vojsky a zpustošen. Mniši byli nuceni utéci a panství si vzal pod svou ochranu pan Oldřich z Rožmberka a nechal si od krále Zikmunda potvrdit přičlenění ke svému panství. Poslední Rožmberk Petr Vok prodal panství v r.1600 císaři Rudolfu II., od něho přešlo v r.1612 na císaře Matyáše a v roce 1619 na císaře Ferdinanda II. Ten jej však v r.1622 daroval Johannovi z Eggenbergu.V majetku Eggenbergů zůstalo až do vymření rodu v r.1719, kdy přešlo do majetku knížete Schwarzenberga, kterému patřilo až do roku 1848.

V roce 1848 po zrušení nevolnictví v Čechách byla vytvořena samostatná obec – SCHWARZBACH. Jako správní obce byly ustanoveny i dnešní osady a části Bližná, Muckov, Dolní Vltavice, Plánička, Bednáře a Kyselov. Dolní Vltavice byla vyhlášena jako městys s právem trhovým a s vlastním městským erbem. Tento erb převzala a užívala novodobá obec Černá v Pošumaví po roce 1990 do konce roku 2007.

Karel Nedbal

Adolf Schimann

Josef Reif

Jaroslav Smrčka - Říčanský

František Smrčka

Haro Senft

František Dörfl

Václav Seichert

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, na místě dřevěné kaple z roku 1787 postaven v roce 1799 a v letech 1901 - 1904 upraven v novorománském slohu s věží.

Socha svatého Jana Nepomuckého stojící u kostelní zdi.   

Železniční stanice.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz