Čermná

543 77, Čermná, Tel.: +420 499 441 145, ou_cermna@volny.cz
Čermná/Společnost - Čermná
V roce 1791 měla Čermná 106 domů. Roku 1805 bylo provedeno nové číslování domů, tehdy měla obec 143 obytných domů. Podle sčítání lidu v roce 1910 měla Čermná 1119 obyvatel vesměs německé národnosti a všichni byli římskokatolického vyznání.

Obec Čermná vznikla pravděpodobně ve 13. století ještě před začátkem německé kolonizace.  Jméno Čermná je slovanského původu a vzniklo ze jména místního potoka, jenž byl příchozími osadníky nazván podle barvy dna „ Červená voda “. Nynější rozestavění domů je charakteristické pro německý typ osídlení,  proto se uvažuje o zániku slovanské vsi v průběhu německé kolonizace pohraničních oblastí českého království ve 13. století. Původní slovanské obyvatelstvo se buď odstěhovalo nebo splynulo s německou většinou.

První písemná zmínka se datuje k roku 1362, kdy zde hospodařil první známý držitel obce Tyček z Ivanovic. Samostatná ves byla manským statečkem náležícím k trutnovskému kraji.

Husitské války na počátku 15. století se Čermné nedotkly přímo, znamenaly však posílení českého živlu ve zdejším okresu.

V první polovině 15. století vlastnili Čermnou členové starobylého vladyckého roku Zilvárů. Pravděpodobně některý z nich vybudoval v blízkosti kostela v horní části obce, v místě dnešního čp.1, menší tvrz. Zde pak sídlili všichni členové měšťanské rodiny Cikánů z Hostinného, kteří získali většinu obce ve 2. polovině 15. století a drželi ji do roku 1699. Tvrz i ves toho roku prodali Oktaviánu Vladislavovi z Valdštejna.

Noví majitelé, kterými byla po roce 1785 rodina Bolzů, tvrz v Čermné již nepotřebovali, takže postupně chátrala, až v 19. století zanikla. Bolzové vlastnili ves až do roku 1848. Do té doby byla Čermná rozdělena na Horní a Dolní Čermnou, jak také dokazuje obraz starého obecního razítka. Rostlina nakreslená uprostřed znaku, poukazuje na to, že v Čermné bylo chováno hodně dobytka. Hranice Horní Čermné byla u dnešního čp. 78 a 79.


  •     Kostel svatého Václava
  •     Stodola u čp. 89
  •     Venkovský dům čp. 92

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz