Čeradice

438 01, Čeradice, Tel.: +420 478 473 146, ou.ceradice@quick.cz
Čeradice/Společnost - Čeradice
Židovské osídlení Čeradic existovalo kontinuálně od 17. století až do roku 1938. V severovýchodní části obce existoval židovský sídelní okrsek, který v první polovině 19. století sestával z 10 domů (část z nich se dochovala v přestavbách). V obci též stávala synagoga z poloviny 19. století. Šlo o malou přízemní budovu, která byla po první světové válce nejprve přeměněna na obecní úřad, ve 30. letech na obytný dům a v roce 1950 zbořena. Dochovala se jen malá část obvodového zdiva. Do dnešní doby se dochoval židovský hřbitov z roku 1837, nacházející se v lese v údolí řeky Liboc. Ten byl využíván do roku 1875 a součástí je i ruina márnice.

(Zdroj: Wikipedie)

Název obce je odvozen od vlastního jména Čerad. Prvně se uvádí na listině z roku 1115.

Čeradice měly v královském městě Žatci příliš mocného souseda na to, aby tu mohla vzniknout tvrz a souvislý šlechtický majetek. A tak před husitskými válkami, ale i dlouho potom, byly jednotlivé statky v obci majetkově rozděleny mezi několik bohatých žateckých měšťanů, kteří zhusta část poplatků věnovali žateckým kostelům.  V roce 1388 prodali dva žatečtí měšťané  sedmi kolonistům jejich majetky zákupným právem, takže známe sedm tehdejších obyvatel jmény.. Vesměs byla česká.

Majetková roztříštěnost trvala až do zrušení roboty v roce 1848, kdy se o čeradický majetek  dělili čtyři majitelé. V 19. století tu byla silná židovská obec, která si postavila vlastní modlitebnu a měla i svůj hřbitov.

Zdejší kaplička sv. Andělů strážných byla postavena roku 1856.

Čeradické děti  chodily zprvu do školy v Radičevsi, v roce 1874 tu byla zřízena škola vlastní. Česká matiční škola byla založena v roce 1922. O rok dříve se k české národnosti hlásilo jen 13% populace.

Nejpočetnější byly Čeradice  v roce 1930, kdy zde žilo 595 osob.Silný úbytek obyvatel nastal od r. 1930 do r. 1950. Došlo k násilnému poválečnému odsunu Němců, na jejichž místo se již téměř nikdo nepřistěhoval. Celkový úbytek obyvatel se zastavil až po šedesáti letech.V současné době má obec  240 obyvatel.

  •     socha svatého Jana Nepomuckého – u polní cesty do Čeradic
  •     Židovský hřbitov v Čeradicích

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz