Čelistná

393 01, Čelistná, Tel.: +420 776 050 704, celistna@seznam.cz
Čelistná/Společnost - Čelistná
Obec má v současnosti 102 obyvatel, 28 popisných čísel, devítičlenné zastupitelstvo. Obecní úřad sídlí v nové budově vybudované v roce 1995, je to víceúčelové zařízení v obci. V této budově sídlí obecní úřad v zasedací místnosti a dále je zde menší sál, pivnice, obchod a příslušenství vše toto slouží pro širší veřejné využití. Součástí budovy jsou skladové prostory, které jsou pronajímány, opravená stáj která slouží při různých akcí k prodeji občerstvení a posezení.

V roce 2004 byl uskutečněn sraz rodáků v obci, kam byli pozvání všichni rodáci.Po mši, která byla u kapličky pokračoval další program na dvoře víceúčelového zařízení projevem starosty, vystoupení dětí ze základní školy v Rynárci, slečny Pechové s dětmi a k tomu všemu nám vyhrávala dechová hudba.Večerní program pokračoval v sále a protáhl se až do ranních hodin.

V současné době má obec nový společný vodovod s obcí Mezná, byly vybudovány nové chodníky ze zámkové dlažby. Opraveny místní komunikace balenou drtí.

V roce 2005 bylo započato s úpravami dětského koutku, kde zatím máme pískoviště a skluzavku.

V loňském roce bylo započato s realizací dětského sportoviště. Po odkoupení pozemku byly provedeny terénní úpravy, odvodnění a zpevnění povrchu, který v současné době slouží svému účelu. V srpnu letošního roku zde proběhl turnaj v nohejbalu za účasti 8 družstev ze sousedních obcí. V dalších letech počítáme se zakoupením dalšího vybavení dětského koutku a sportoviště.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1384. (Zdroj: Wikipedie)

  •     Vratišov - křížový kámen
  •     Pelhřimov - kostel sv. Bartoloměje, dvě městské brány, Muzeum rekordů a kuriozit

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz