Čelčice

798 23, Čelčice, Tel.: +420 582 384 153, oucelcice@cbox.cz
Čelčice/Společnost - Čelčice
Název Čelčice vznikl jako pojmenování vesnice lidí Čelkových, původně se k roku 1342 objevuje termín de Czelczycz, v roce 1349 in Czelcizicz. V průběhu let se název měnil a vyvíjel - Celcicz, Celcizicz, Czyelczic, Czelczicze, Czelczicz, Czelcžycz, Cželcžicž, Cželczitz, Cželtschitz, Czelczitz, Czeltschitz, Čelčitz, Čelčice. Během německé okupace se užíval název Tscheltschitz.

Na Severozápadní straně sousedí Čelčíce s Čehovicemí, na západě se Skalkou, na jihu s Pivínem, na jihovýchodní straně s Klenovicemi na Hané a na severovýchodě s Ivaní. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 209 m.n.m. na svahu posledního výběžku Drahanské vrchoviny který se mírně svažuje k severovýchodu a přechází v rovinnou krajinu při řece Valové a Moravě. Podle Statistického lexikonu obcí z roku 2005, odrážející výsledky sčítaní lidu v roce 2001, v obci stálo 175 domů (153 trvale obydlené), ve kterých žilo 558 obyvatel. V současné době není v obci škola, fara, pošta ani zdravotní středisko. Je zde vybudován veřejný vodovod, rozvod plynu a dešťová kanalizace.

Historická náves tvořen selskými grunty měla tvar podkovy obrácené k východu, otevřené pouze na západní straně. Chalupy se nacházely po obou krajích vsi. Tato orientace byla v minulosti zvolena aby byla ves lépe chráněna před nepřítelem nebo dravou zvěří. Uzavřenost obce ale mnohdy způsobovala nepříjemnosti cizím cestujícím jdoucím směrem k Ivani, Tovačovu nebo Oplocanům, kteří po vstupu do vsi museli hledat východ za humna.

V roce 1754 se v obecním katastru vyskytovaly polní trati Jahelník, Podlučí, Od rybníka, K rybníku, Klín, Ostrovy, Od Skalky, Dlouhá, Od boudy, Slač, K loukám, Plachetka, Obecnice, Za humny, Člup, Bezděkov, Padělky, Karabina, Okroužek a Hrubé díly.

Vesnice si udržovala tradiční vazby na sousední obec Klenovice na Hané, kde se nacházela fara, škola a pošta. Příležitostné bohoslužby se konaly v místní barokní kapli sv. Floriána. Přestože v minulosti patřila obec k politické správě Přerova a do soudního okresu Kojetín, obchodní styk fungoval díky výhodnějšímu dopravnímu spojení spíše s nedalekým Prostějovem. Obcí prochází silnice z Prostějova do Kojetína a nachází se zde také zastávka železnice na trati Nezamyslice - Olomouc, která měla velký význam pro hospodářský rozvoj.

Historická náves tvořená selskými grunty měla tvar podkovy obrácené k východu, otevřené pouze na západní straně.Chalupy se nacházely po obou krajích vsi. Tato orientace byla v minulosti zvolena, aby byla ves lépe chráněna před nepřítelem nebo dravou zvěří.Uzavřenost obce ale mnohdy způsobovala nepříjemnosti cizím cestujícím jdoucím směrem k Ivani,Tovačovu nebo Oplocanům, kteří po vstupu do vsi museli hledat východ za humna.

Orná půda v obecním katastru je kvalitní a úrodná, v minulosti se zde dařilo pěstování řepy cukrovky a obilovin (pšenice,žito).Rozšířené bylo také pěstování brambor, zeleniny a luštěnin (hrách,fazole,boby), dříve i máku.

Ovocné stromy se vysazovaly v zahradách, celkově jich byl spíše nedostatek.Dařilo se zde jabloním, švestkám, rynglím a něco méně hrušním a třešním.

  • DOHNAL František (* 31. 07. 1876 Čelčice  † 28. 07.1956 Prostějov)
    římskokatolický kněz, básník, dramatik, esejista, literární kritik, překladatel, redaktor. 
  •     Kaple svatého Floriána na návsi
  •     Kaplička svatého Jana Nepomuckého za nádražím v polích
  •     Kříž u polní kaple

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz