Čechy

751 15, Čechy, Tel.: +420 581 711 783, cechyobec@iol.cz
Čechy/Společnost - Čechy
Novodobá historie obce Čechy, tak jako mnoha dalších, začíná v roce 1990, kdy se obec osamostatnila od vesničky střediskové, a začala pokračovat v tradici předků v péči o své území a občany. Mezi první úkoly nově zvoleného zastupitelstva patřilo provedení plynofikace. Tento úkol byl splněn v roce 1995 a v současnosti využívá tohoto média 136 domácností a provozoven. Věcí kultury obyvatel byla i celková rekonstrukce kulturní památky v obci – místní zvonice. Nejvýznamnější společenskou událostí současnosti bylo udělení obecního znaku a praporu.

Název obce není dle historiků odvozen od osoby jménem Čech ani rodu zvaného "... z Čech", ale od situace, kdy při osídlování krajiny spolu soupeřili dříve přišedší Čechové s později přicházejícími Germány. A tak zde vedle sebe vznikla území Čechy a sousední Prusy označující pravděpodobně převažující původ obyvatel zakládaných osad. Později však již zámožné rody vlastnící tato území začaly být označovány a používat ve jméně spojení "...z Čech".                               

Nejstarší dosud nalezená písemná zmínka o vsi Čechy pochází z roku 1358, kdy v Olomouckých zemských deskách je jmenován Václav, vladyka z Čech, který prodal majetek Filipovi z Penčic. Čechy stejně jako jiné obce tehdy mnohokráte měnily majitele prodejem nebo sňatky a roku 1487 král Matyáš dokonce za zásluhy připsal hrad a město Přerov Vilémovi z Pernštejna i se vsí Čechy, která tak byla pod Přerovským hradem. Následně od r. 1492 v obci vlastnil Jan Karas z Dudlebenky dvůr, který byl markraběcím lénem, ale obec samu drželi páni Kokorští z Kokor až do roku 1572, pak krátce Vahanští z Vahančic a až do roku 1589 Prusinovští z Vickova. Roku 1599 byly Čechy připojeny k domaželickému panství a v roce 1687 se celé staly majetkem hrabat z Oppersdorfu a náležely k Dřevohosticím. Za jejich panství byla roku 1747 založena v obci "zákupní rychta". Sňatkem Josefy Oppersdorf s Jindřichem hrabětem Matuškou drželi Čechy hrabata Matuškové, od roku 1839 pak Karel svob. pán Badenfeld.d.

V historických listinách - zejména v zápisech do zemských desek olomouckých a kupních smlouvách - se dokládá existence statku, dvora, mlýna, rybníků a tvrzi na území obce.
V r. 1584 dal jeden z majitelů - Matyáš z Hartunkova - zjistit počet poddaných a nalezl jich zde 102; v polovině 18. století bylo při sčítání shledáno v obci 50 domů a 318 obyvatel.
Podle záznamů patří mezi nejstarší rody obyvatel v Čechách rod Tihelků a rod Michálků.

  • Zvonice – stojí na návsi naproti domu čp. 41Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz