Čechtín

675 07, Čechtín, Tel.: +420 568 881 332, obeccechtin@volny.cz
Čechtín/Společnost - Čechtín
První zmínka o obci pochází z roku 1406.

(Zdroj: Wikipedie)

Zdejší kraj je kopcovitý a býval za dávných časů pokryt hustým lesem, proto se zde lidé usazovali později než v krajích teplejších a úrodnějších. O založení Čechtína není dochovaná žádná zpráva ani pověst. Jméno má asi podle svého zakladatele Čechty. Ve středověku stávala v obci zemanská tvrz, na které v letech 1406 – 1408 seděl Šemík z Čechtína. Jeho dcera je roku 1418 připomínána ve Ždánicích. Po její smrti se stal Čechtín majetkem benediktinského kláštera v Třebíči. Roku 1465 zastavil opat Matěj Čechtín za 52 kop Ježkovi z Kvíčovic, po němž je r. 1466 připomínán Mikeš z Čechtína. Jeho syn Jindřich koupil v r. 1480 od Jiříka Švába ves Hrubšice u Oslavan, a stal se tak praotcem rytířů Hrubšických z Čechtína. Tento rod držel pak Čechtín do začátku 16. st., kdy jej prodal majitelům třebíčského panství, s nímž pak Čechtín sdílel další osudy. V poměru poddanském náležel celý náš kraj, a tedy i Čechtín, až do zrušení nevolnictví k třebíčskému panství.

  • památkově chráněná cihelna
  • sbor dobrovolných hasičů

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz