Ctětín

538 25, Ctětín, Tel.: +420 724 737 310, obec.ctetin@tiscali.cz
Ctětín/Společnost - Ctětín
Všední život v obci se snaží povznést dobrovolní hasiči a zejména pak oddíl kopané Tatran Ctětín. Je pořadatelem téměř všech akcí v obci, jak v kulturním domě tak i na svém hřišti. Příznivě lze hodnotit starost oddílu o mladou generaci, vždyť Tatran má zastoupení v soutěži žáků, dorostu i mužů.

Ctětín, dřívější název také Stětín. V roce 1667 se udává, že k nasavrckému kostelu mimo jiné patří i Ctětín s 21 osobami, Vranov se 17 osobami a Bratroňov se 30 osobami. V okolí Nasavrk se objevovali emisaři z Pruska, kteří vozili evangelické knihy a nabádali obyvatele k odchodu do ciziny. K víře pod oboji se tak přihlásili i někteří obyvatelé ze Ctětína, Vranova a Bratroňova.

Byl to kraj kameníků a zemědělců. Najdete zde několik kamenolomů, dnes po většině opuštěných a zatopených vodou. Historických památek se mnoho nedochovalo.

Před r. 1848 patřila ves Ctětín k Nasavrckému panství. Vlastní samosprávu má až od roku 1927. Dnes pod Obecní úřad spadají přilehlé osady Bratroňov, Ctětín, Ctětínek, Kvítek, Strkov a Vranov. Dříve k obci patřil i Krupín.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz