Cotkytle

561 32, Cotkytle, Tel.: +420 465 382 125, obec@cotkytle.cz
Cotkytle/Společnost - Cotkytle
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350. Místní jméno Cotkytle je německého původu a skládá se ze dvou částí. A sice Zott, což znamená chlupatý a -kittel což je výraz pro kytlici neboli halenu. (Zdroj: Wikipedie)

První písemná zmínka o Cotkytli pochází z poloviny 14. století (1350, 1351) v souvislosti se vznikem litomyšlského biskupství, založeným roku 1344. Do jeho nově vzniklé diecéze byla tehdy předána i část území šumperského děkanátu, a mezi jinými místy i Cotkytle, kde je uváděn farní kostel Nanebevstoupení Páně.
V průběhu 16. století se Cotkytle rychle rozrůstala. Roku 1585 zde žilo 45 usedlých vesměs českých jmen. Podle popisu olomoucké diecéze žilo roku 1771 ve vsi 623 českých obyvatel, v první třetině 19. století jejich počet v Cotkytli i s Janoušovem byl více než dvanácti stovek.
 
O původu jména se spekuluje. Nejčastěji se uvádí, že obec byla založena německými kolonisty, a jméno Cotkytle je počeštěné německé jméno obce Zotkitt. Slovo Zottkittel (zottig – chlupatý, kittell – halena, kazajka) znamená mužský nebo ženský dlouhý šat (halenu či suknici) a jméno obce, dle této hypotézy, pochází z dob osidlování českého pohraničí německými osadníky, které pozval v době své vlády Přemysl Otakar II., král železný a zlatý. Obec Cotkytle je v "horách", nadmořská výška je nad 600 mn.m., proto se osadníci oblékali do "chlupatých suknic".
S tímto výkladem však silně nesouhlasili naši předci. V kronice obce jsou vysloveny jiné teorie. Jednak je zdůrazněno, že obec měla vždy české osadníky, takže německé Zotkitt je pouze zkomolené české Cokytle, a Cotkytle je zase přepis německého pojmenování. Ještě v roce 1902 se „tvrdě“ bojovalo za název obce Cokytle, s tím, že jí tak nikdo jinak neřekne.
Pojmenování Cokytle je vysvětleno tak, že obec měla před věky velmi mnoho stromoví a tato byla v létě hezká „co kytka“, nebo že v okolí obce bylo mnoho stromů sok čili sokyt a od toho mnoho sokytlí = cokytlí. Na podporu této teorie se v kronice uvádí toto zdůvodnění: „sochor“ = „topor“ ze dřeva „sokového“. Nejpevnější sochory jsou ze dřeva jilmového a jilmů bylo v Cokytli velmi mnoho. Také je poukázáno na to, že na starém razítku měla obec kresbu (viz pečeť), která se dá interpretovat jako kytka či strom.
Druhá teorie, kterou naši předci v kronice obce rozvíjeli je, že název obce je odvozen z rodového jména Cokyta, kterému je pak přiřazena slovanská koncovka na výsledné Cokytle.

  • P. Josef Xaver Kobza,řeholník kongregace bratří Nejsvětější svátosti
  • kostel sv. Jana Nepomuckého
  • přírodní rezervace V DoleHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz