Cetkovice

Náves, 679 38, Cetkovice, Tel.: +420 516 477 522, cetkovice@cetkovice.cz
Cetkovice/Společnost - Cetkovice
Jméno obce je původu slovanského a prozrazuje, že vesnice kdysi patřila rodu, který vedl Cetek, a jehož čeleď, tj. příslušníci rodiny, se nazývali Cetkovici. Ve znaku měla původně pravostrannou stojící radlici zkříženou krojidlem a tři hvězdy. První písemné zmínky o kraji kolem Cetkovic pocházejí s konce 11.století, avšak dle četných archeologických nálezů lze usuzovat, že nejstarší obyvatelstvo sídlilo na katastru obce již v předhistorickém období. Samotné dějiny jsou velmi úzce spjaty s dějinami kláštera Hradisko u Olomouce,v jehož majetku byli nepřetržitě od založení kláštera až do jeho zrušení v roce 1784.První písemná zmínka o krajině kolem Úsobrna a Cetkovic pochází z roku 1078. Jedná se o darovací listinu olomouckého přemyslovského knížete Oty Sličného klášteru Hradisko u Olomouce. První písemná zmínka o samotných Cetkovicích je z roku 1160, kdy bylo osm cetkovských popluží darováno králem Vladislavem I. hradišťskému klášteru. První historicky známou šlechtickou rodinou žijící na přelomu 14. a 15. století v Cetkovicích byla rytířská rodina Pukliců. V roce 1490 byla část Cetkovic ve vlastnictví Jindřicha z Jezer a Ptení. 18.8. 1784 byl hradišťský klášter zrušen. Šebetovské panství, jehož součástí byli i cetkovice připadlo nejdříve Náboženskému fondu, který je r.1825 prodal hraběti Karlu Strachwitzovi. Po něm je v roce 1837 zdědil jeho syn Mořic. V roce 1865 koupil panství vídeňský továrník Jan Maya. V roce 1877 jej však kupuje Mořic Konigswater, v majetku jehož rodiny zůstává až do roku 1945, kdy došlo k jeho znárodnění. Na válečnou dobu 1941 - 1945 byly podřízeny okresu Boskovice, po osvobození se opět vrátily pod správu okresu Moravská Třebová. Od roku 1960 jsou součástí okresu Blansko.

 • Matyáš Moravský ( Matheus de Moraviae Diecesis Olomoucensis ) - kaligraf
 • Josef Kubín - cestopisec
 • Josef Pazdírek - hudební skladatel a pedagog
 • Edvard Matoušek - krajský inspektor
 • Josef Kincl - kronikář, zakladatel Malohanácké kapely
 • Bedřich Štrébl - ředitel místní školy, sběratel malohanáckých písní
 • Ing. František Přibyl - elektronik
 • Rudolf Vašíček - jezuita
 • RNDr. Antonín Vašíček - vysokoškolský profesor, přírodovědec ( obor optika )

 

 • Kostel svatého Filipa a Jakuba - Cetkovický kostel patronů sv. Filipa a Jakuba byl postaven v letech 1699 až 1700. Vystavěn byl pravděpodobně na místě, kde dříve stával dřevěný kostel. Nasvědčuje tomu i historická mapka. Farnost se zapojuje i do Noci kostelů.
 • Fara - Cetkovická fara neboli zámeček, patří také k historickým budovám v malebné vesnici. Byla postavena v barokním slohu v letech 1761-1762 jako letní sídlo opata Pavla Ferdinanda Václavíka. Fara je obývána současným farářem.
 • Kříže - V Cetkovicích je několik křížů, následuje popis dvou, které stojí za zmínku. Nejstarší kříž, který je dřevěný, se nachází před kostelem. Na tomto kříži je tabulka, kterou nechal zhotovit pater Arnold Zemánek. Další kříž se nachází u vchodu na hřbitov. Vytvořil jej František Walusz, kameník a nájemce lomu ve Velkých Opatovicích.
 • Kříž u hřbitova
 • Kaplička - V Cetkovicích se také nachází kaplička, která je věnována a postavena díky Josefovi Kubínovi, rok poté, co se vydal do svaté země, odkud přivezl velmi vzácné relikvie, které se bohužel nedochovaly – byly ukradeny. Kaplička byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, ale poté ji Kubín nahradil sochou Krista Pána u kůlu.
 • Památník věnováný padlým z obou světových válek - je umístěn na hlavní silnici kousek od kostela, směrem na Velké Opatovice

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz