Cetechovice

768 02, Cetechovice, Tel.: +420 573 368 081, obec@cetechovice.cz
Cetechovice/Společnost - Cetechovice
Východně od obce jsou pozůstatky lomů, ve kterých se dříve těžil cetechovický mramor, který byl bílý a ve své době si vysloužil značnou proslulost. Byly z něj vyrobeny portály a veřeje kroměřížského zámku, oltáře pro kostel Sv. Jakuba v Brně, mariánský morový sloup v Uh. Hradišti, ale i mnohé krby a jiná zařízení šlechtických domů ve Vídni. Je z něj vytvořeno velké množství kostelů, náhrobků a oltářů na Hané a moravském Slovácku kupř. Barokní křtitelnice v Koryčanech zhotovena italskými kameníky.

 

První dochované zmínky jsou z r. 1131.
Obec byla několikrát prodána – celkem 36x. Nejstarší písemná zpráva o tvrzi, která stála v místě nynějšího zámku, je z r. 1482. Byla asi vodní tvrzí a patřila Janovským ze Strabenic.
Další významnější majitelé, kteří se v průběhu staletí vystřídali byli: Kokorští z Kokor, Páni z Víckova, Zástřizlové, Krčmové z Koněpas, Osečtí z Oseka, hrabě Rottal, Ledeničtí z Ledenic a Říkovští z Dobrčic. Jednalo se o panství malé, dlouho zanedbané, které po celou dobu své existence střídalo různé majitele z řad převážně nižší šlechty.

V roce 1912 majitel Střílek, hrabě Albert Herberstein musel celé panství pro tísnivé finanční poměry prodat. Koupila je Pozemková banka v Praze a ta 1. července 1912 prodala velkostatek Cetechovice i se zámkem Josefu Šimonovi. Šimonova rodina obhospo-dařovala majetek až do roku 1948, kdy byl znárodněn. Po zlomu režimu byl v 90. letech majetek v rámci restituce opět navrácen rodině Šimonově.

V katastru obce jsou ložiska vápence (prognózní zdroj), kamene drceného a kamene štěpného. Těžil se zde i mramor, který byl velmi kvalitní a používal se na chrámové sloupy. Odtud název místní skály (na fotografii) – Mramůrka.

Mramor se zde začal těžit již v r. 1680 italskými dělníky. Olomoucký biskup tehdy dal z tohoto mramoru dělat portály v kroměřížském zámku a všechny veřeje u jeho dveří. Z cetechovského mramoru byly také udělány některé oltáře pro olomoucký dóm, pro kostel Sv. Jakuba v Brně, na Sv. Kopečku u Olomouce v Dubu a mnoho vlašských krbů pro šlechtické domy ve Vídni. Byli z něj také vytesány sochy a ballustráda pro hřbitov ve Střílkách.

Singulární les – daroval jej majitel, tehdejší hrabě, občanům do č.p. 90. Bylo to v 17. století, kdy vesnici zastihl mor, všichni vymřeli a hrabě potřeboval lidi na
práci. Měsíce jezdil po okolí a sbíral sedláky i nevolníky, nové osadníky, pro své panství. Byli to lidé převážně z Valaška a od té doby se zde zachovaly některé prvky valašského nářečí.

  • Zámek Cetechovice
  • Kostel Navštívení Panny Marie
  • Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi
  • Kříž

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz