Cerhovice

náměstí Kapitána Kučery, 267 61, Cerhovice, Tel.: +420 311 577 556, obec.cerhovice@telecom.cz
Cerhovice/Společnost - Cerhovice
Městys má dvě místní části. Jsou jimi Cerhovice a Třenice. Zajímavostí je již uzavřený lom v katastru Třenice , který je nalezištěm Wavelitu.

Cerhovice byly  založeny před rokem 1275. Podle dochované písemnosti patřily  tehdy jako trhová ves panství Sulislavu z Trnovan a to téměř do konce 14. století.  Z této doby pochází farní kostel Sv. Martina. Tato nejstarší stavba se nedochovala. Nynější chrám  je z 15. století a později barokně přestavěn. Cerhovice přešli koncem 14. století pod správu nejprve žebráckého a později  točnického panství. Povýšení na městečko privilegiem krále Vladislava II. 24. února  1516. Při tomto aktu získali Cerhovičtí znak, zlatý štít v horní části jelen a ve spodní medvěd. Vedle erbu udělil panovník četné výsady  jako právo vařit pivo. V této době vznikl jeden ze dvou již zaniklých pivovaru. Cerhovice zaznamenaly v 16. století značný rozkvět. Po smrti krále Vladislava II. došlo k zastavování hradu, mezi jinými také Točníku. Cerhovice získal do vlastnictví Jan z Lobkovic, který uzavřel 23. dubna 1557 kupní smlouvu s Ferdinandem I.. Zřejmě z této doby pocházejí změny v erbu Cerhovic. Tato podoba znaku si zachovává  zlatý štít , v němž stojí dvojice věží a mezi nimi je lobkovický erb a nad ním se vztyčuje jelen. Smrtí Bohuslava Havla z Lobkovic v roce 1595 skončila vláda tohoto rodu nad Cerhovicemi. Ladislav z Lobkovic účastník příprav povstání proti králi, se útěkem z Cech zachránil, ale majetek mu byl zkonfiskován. A tak Cerhovice znovu připadly králi.

Začátkem 17. století vnikla v Cerhovicích poštovní stanice. Brzy přišla třicetiletá válka a Cerhovice byly několikrát vydrancovány a poničeny požáry. Během války dostali Cerhovičtí další královský majestát, značné zkracující jejich dosavadní robotní povinnosti. Vysílené městečko dál prudce upadalo. V roce 1674 zasáhla  městečko epidemie moru a čtyři roky nato vypukl velký požár. Dne 8. května obdrželi Cerhovičtí od císaře Leopolda I. nové privilegium, které rozšířilo staré výsady o povolení  prodeje soli a kořalky a právo soudit na radnici přestupky do určitého rozsahu.18. století,  doba napoleonských válek se Cerhovic nijak zvlášť nedotklo. Po otevření železniční trati z Prahy do Plzně v roce 1862 se ze zemské silnice vytráceli formani. Cerhovické zájezdní hostince ztrácely hosty. Trhy ochabovaly. Oživení slibovalo 19. století. Tehdy vznikly v Cerhovicích dva nové podniky: luxusní hotel Železité lázně, vanovými koupelemi s vodou ze zdejšího železitého pramene a Mayerův pivovar jako konkurent původnímu pivovaru z 16. století. Špatně prosperující hotel s lázněmi zanikl nedlouho po první světové válce. Starý pivovar sehrál důležitou úlohu v odboji za druhé světové války. Po rozdrcení vojenské organizace Obrana národa na Berounsku a Hořovicku v únoru až červnu roku 1940 zde majitel pivovaru bývalý legionář Čeněk Šillinger udržoval středisko odporu s ilegální vysílačkou. Tu obsluhoval František Peltán, někdejší spolupracovník legendárních Tří králů ( Balabán, Mašín a Morávek ). Jeho buňku nakonec zlikvidovalo gestapo. Dne 30. června 1942 přepadlo pivovar. Fr. Peltánovi se podařilo uniknout ( ne však nadlouho, později jej gestapo dopadlo a v přestřelce v  Praze padl ) , C. Šillinger zastřelil jednoho gestapáka a jednoho těžce postřelil, když se pokoušeli přelézt vrata pivovaru. Pote vyskočil z okna a dal se na útek  pres pole směrem na Drozdov. Gestapáci odvázali jeho psa, který se vydal po stope svého pána  a v tomto směru postřelovali pole z kulometu. Čeňka Šillingera  jedna ze střel zasáhla, raněný věděl, že není úniku, ale než padnout do spáru gestapa volil smrt vlastní zbraní. Jeho manželku Bohdanu  gestapo  popravilo na Pankráci.   

Nejstarším a nejvýznamnějším dokumentem je listina krále Otakara II. vydaná na Křivoklátě 19. prosince roku 1275, týkající se rozdělení majetku mezi Bohuslavem a Sulislavem, syny zemřelého Sulislava z Trnovan. Tento pergamen je nejen první  písemnou zmínkou o Cerhovicích, ale prvním písemným dokumentem, v němž se objevuje jméno Podbrdska.

  • Kostel svatého Martina na náměstí
  • Náhrobek rodiny Röthlingshöferovy
  • přírodní památka Studánky u Cerhovic
  • Památník obětem železničního neštěstí 1868
  • Rozhledna Třenická hora

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz