Cerekvička-Rosice

Cerekvička, 588 33, Cerekvička-Rosice, Tel.: +420 567 319 025, cerekvicka@volny.cz
Cerekvička-Rosice/Společnost - Cerekvička-Rosice
Cerekvička - Jméno vysoko položeného místa, jehož Boží muka leží v nadmořské výšce 596 m, znamená významově „nové založení" (= Neu - Stift), tedy novou ves. Již v písemných záznamech (v listinách) ze 14. století se osada nazývala latinským názvem „Nova Villa", tj. Nová Ves. Jiným jménem též zvaná Cerekvice, nesprávně také Malá Cerekev, lépe Cerekvička. Název odvozen od dřevěného kostelíku, který prý stával v Cerekvičce při běhu druhé Haberské stezky. Kromě toho měla již tehdy (r. 1363, 1376) německý název „NEUSTIFT, NEWSTIFT" (U=W). V 16. století se zvala písemným názvem„KLEIN NEISTIFFT, KLEIN NEUSTIFFT, KLANN NEISTIFFT", v 17. stoletíKLEIN NEYSTIEFFT, poslední německý název je „KLEIN NEUSTIFT BEI IGLAU" .Současný název obce je Cerekvička.

Cerekvice se připomíná prvními zápisy r. 1350. Tuto osadu měli Pelhřimovští, po nich Špisserové, Máčkové a Šmilauerové. R.1558 koupilo osadu město Jihlava od Petra Šmilauera. Přifařena Vílanci od r. 1785, dříve náležela ke Stonařovu. Ke zrušení vrchnostenských práv došlo teprve v r. 1848.Rozhodnutím ze dne 20. dubna 1888 oddělena od Vílance a zřízena jako samostatná obec, kteráž měla celkem 748 obyv. něm. a 17,8 km2 pozemků.

V patnáctém století zanikla v katastru obce osada Regenholz.

V roce 1900 bylo pro Neustift a Roschitz otevřena škola. Neustift byl od r. 1939 samostatnou obcí a měl sedm německých a dva české obecní radní. Škola byla v místě, fara a poštovní úřad byly ve Wilenz (Vílanci), četnická stanice ve Stannern (Stonařov) a nejbližší nádraží v Iglau (Jihlavě).

Obec byla osídlena značným počtem německých osadníků, zejména v souvislosti s hornickou činností v regionu. Až do roku 1945 do odsunu zde německé obyvatelstvo tvořilo většinu, jak jest patrno z převážně německých jmen i dle archivních údajů.

Rosice - Jméno obce je odvozeno z vlastního jména Roch. Německé jméno obce znělo Roschitz. V 15. st. vesnici prodal Prokop Pelhřimovský jihlavskému měšťanovi Jakubovi Bauerhanselovi a r. 1487 Rosice koupila Jihlava.

  • Kaple Panny Marie v Rosicích - Kaple pochází z 19. století, letopočet v nadpraží 1840
  • Boží muka v Rosicích - Boží muka pochází z 18. století, letopočet na soklu 1767

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz