Cerekvice nad Loučnou

569 53, Cerekvice nad Loučnou, Tel.: +420 461 633 804, obec@cerekvice.eu
Cerekvice nad Loučnou/Společnost - Cerekvice nad Loučnou
Obec pořádá ve svátečních dnech na počátku července slavnost, která je pravidelně navštěvována lidmi ze širokého okolí a vystupují v ní v kulturním a uměleckém programu významní umělci z celé republiky. V minulosti procházela obcí hlavní silnice, ale v 70. letech 20. století byl vybudován obchvat, který Cerekvici v bezprostřední blízkostí míjí. V roce 1882 byla zahájena doprava na železniční dráze Choceň – Litomyšl a její trať protíná právě tuto obec a dvě zastávky umožňují bezproblémové a pravidelné spojení s okolím. Dalším možným spojením jsou autobusové linky, jak z Litomyšle tak z Vysokého Mýta, ale také je možné i spojení dálkovými autobusy stavějícími na pokraji Cerekvice na hlavní silnici 35/I.
V obci samé je základní občanská vybavenost sloužící místním občanům i návštěvníkům. Nacházejí se zde prodejny potravin, drogérie, papírnictví, obuvi, textilu, dále kadeřnictví, zakázkové krejčovství, pneuservis, základní a mateřská škola, zdravotní a stomatologické středisko, poštovní úřad, obecní knihovna atd. V letních měsících je možno se osvěžit v místním koupališti. Je pamatováno i na občerstvení návštěvníků i domácích – nacházejí se zde dvě trvalá pohostinství a v sezóně i občerstvení na hřišti a koupališti. V obci aktivně pracují zejména hasiči a sportovci TJ Slavoj.

 • 1132 první historická zmínka o obci, kníže Soběslav I. věnoval obec litomyšlskému klášteru, ležela na trase tzv. Trstěnické stezky, která byla v té době jednou ze spojnic Moravy a Prahy
 • 1307 zaznamenán pobyt vojska císaře Albrechta
 • 1350 nový dřevěný kostelík (od požáru 1840 stojí na tomto místě kostel zasvěcený sv. Václavu)
 • 1366 první známý rychtář Niklin
 • 1421 zaznamenán průchod husitských vojsk, vojska vyplenila kartuziánský klášter v nedaleké obci Tržek
 • 1429 vyhoření obecního mlýna
 • 1680 existence farní školy (farní kronika)
 • 1722 cerekvický občan luterán Martin Korda byl odsouzen k pokutě 200 zlatých za přechovávání zakázaných knih
 • 1794 postavena nová obecná škola; dvoutřídní od r. 1875
 • 1798 pobyt ruského vojska. Na faře byl ubytován velitel Borodin
 • 1813 vesnicí vedeno mnoho tisíc zajatých francouzů po bitvě u Lipska
 • 1830 vystavěn nový kamenný most; původní dřevěný byl několikrát stržen záplavami
 • 1840 ničivý požár zasáhl téměř celou obec
 • 1866 průchod prchajících rakouských vojsk z bitvy u Hradce Králové
 • 1876 zřízen první poštovní úřad v české části litomyšlska
 • 1873-75 vystavěn akciový rolnický cukrovar známý vynikající kvalitou cukru výroba ukončena r. 1973
 • 1880 založena místní školní rada
 • 1882 zahájena činnost železniční dráhy Choceň – Litomyšl
 • 1885 založena tělocvično-hasičská jednota
 • 1914-18 1. světová válka – zahynulo 16 cerekvických občanů
 • 1938 otevřena nová újezdní základní škola sloužící dodnes také okolním obcím
 • 1945 květnové události – zahynulo 6 občanů
 • 1950 založeno JZD
 • 1980 obec se stává střediskovou (sdružuje 4 obce)
 • 1990 osamostatnění obce
 • 2001 Parlamentem ČR uděleno právo užívat obecní znak a prapor, vstup obce do Svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko a zapojení do Programu obnovy venkova
 • 2003 vstup obce do Svazu měst a obcí ČR
 • 9.9.2009 obec navštívil prezident ČR Václav Klaus s chotí Livií
 • 2009 obec získala Modrou stuhu v soutěži Vesnice roku Pardubického kraje
 • František Ventura - narozen roku 1895 - jediný český olympijský vítěz v jezdectví (Amsterodam  1928) s koněm Eliot
 • Alois Vrecl - narozen 1896 - vojenský pilot sloužící v pěti armádách
 • Kostel svatého Václava
 • Socha svatého Jana na jižní straně kostela
 • Historická archaická usedlost s dymnou jizbou č.p.11
 • Usedlost s hodnotno štukovou fasádou (kdysi typickou pro tuto část Litomyšlska) č.p.6
 • Kamenný most nad Loučnou z roku 1830
 • Množství patrových klasicistních usedlostí

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz