Bystrovany

Šrámkova, 779 00, Bystrovany, Tel.: +420 585 311 841, bystrovany@iol.cz
Bystrovany/Společnost - Bystrovany
V současné době obec prochází rychlým rozvojem co do investiční výstavby. Během krátké doby samostatnosti se podařilo obnovit a rekonstruovat základní školu, vybudovat plynofikaci, kanalizaci s čistírnou odpadních vod, opravit převážnou část místních komunikací a zvelebit veřejná prostranství. Za posledních několik let se rychle zvýšil počet obyvatel na současných osm set. Dokladem dobré spolupráce  obce s podnikatelskými subjekty je i tento informační materiál, který potvrzuje zájem obce na všestranném rozvoji.

Podle první písemné zmínky z června roku 1277 byla ves majetkem řádu premonstrátů kláštera Hradisko. V 15. století se stala majetkem města Olomouce a až v roce 1850 se stala samostatnou, samosprávnou obcí s vlastním zastupitelstvem – tehdy obecním výborem. Složité osudy se obci nevyhnuly ani ve 20.století. V roce 1975 byla přičleněna k Olomouci a teprve po občany prosazeném referendu se v roce 1993 osamostatnila a do té doby je řízena zastupitelstvem a dalšími volenými orgány obce.

  • František Obzina (*1871 Bystrovany - †1927 Vyškov) – tiskař a nakladatel, zakladatel Obzinovy tiskárny ve Vyškově, vydavatel Edice Obzinových listů
  • kaple sv. Bartoloměje
  • kamenný kříž před kaplíHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz