Býkev

276 01, Býkev, Tel.: +420 315 691 375, info@obecbykev.cz
Býkev/Společnost - Býkev
V lokalitě Býkev-Prám dochází k rozsáhlé výstavbě rodinných domů, s čímž je spojeno taktéž budování inženýrských sítí. V obou obcích bylo v poslední dekádě vystavěno několik nových rodinných domů, což vede k nárůstu obyvatel těchto obcí. Pokud jde o zázemí a občanskou vybavenost, nalézají občané vše, co potřebují v blízkém městě Mělník, které je vzdálené pouhých 5 km od obce.

První písemná zmínka o vsi Býkev pochází z roku 1392, Jenišovice vznikly již ve 12. století. Dominantu Jenišovic tvoří kaple římskokatolické církve z roku 1890 zasvěcená Panně Marii. Místní zámek, jenž byl vybudován v roce 1900, vlastnila hraběnka Fanciska von Groote. V období druhé světové války v zámecké budově sídlil Říšský správce zemědělských pozemků. Památka byla předána v padesátých letech k účelu místní samosprávy, která zde postupně vybudovala kulturní středisko obce na úrovni kinosálu a tanečního sálu včetně knihovny. V devadesátých letech 20. století byl zámek předán jako státní majetek restituentovi.

V období let 1918 až 1920 byla v obci postavena obecná škola, ale v průběhu šedesátých let došlo k jejímu zrušení pro nedostatek žáků. Ve vsi působil až do roku 1947 dětský útulek pod správou výše uvedené hraběnky. V útulku pracovaly řádové sestry a dvě pečovatelky. V průběhu let 1918 až 1920 byl v obci vybudován památník obětem 1. světové války formou sochy vítězného lva stojícího na poražené habsburské orlici. Na podstavci jsou jména místních občanů, kteří padli na frontách této války.

V průběhu druhé světové války byla hraběnka, majitelka zámku „odejita“ a zámek obsadila německá armáda, kde založila místní velitelství.  Býkev se rozvíjela jako obec zemědělská na úrovni statků a malorolníků. S tímto rozvojem zemědělství docházelo postupně k rozkvětu také příslušných služeb. V poválečném období, po konfiskaci zemědělského majetku, zde vzniklo jednotné zemědělské družstvo státního statku. Demografický vývoj byl dán zemědělskou výrobou, především v období let 1946 až 1989, kdy na tomto úseku výroby pracovala většina obyvatel obce. V této době převážnou část zemědělské půdy obhospodařoval státní statek.
Současné území se vyznačuje vysokým tempem rozvoje a výborným dopravním spojením s hlavním městem, zejména prostřednictvím dálnice D8.
  • památník obětem 1. světové války - postaven formou sochy vítězného lva stojícího na poražené habsburské orlici. Na podstavci jsou jména místních občanů, kteří padli na frontách této války
  • zámek -vybudován v roce 1900

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz