Býchory

280 02, Býchory, Tel.: +420 321 798 622, podatelna@obec-bychory.cz
Býchory/Společnost - Býchory
Býchory jsou obec v okrese Kolín, nachází se asi 8 km severovýchodně od okresního města Kolín. V blízkosti obce se nachází několik turistických památek, napříkad Starý Kolín - nález keltského pokladu, Kačina - empírový zámek, Kamhajek - rodiště Gustava Frištenskýho a Kolínská řepařská drážka.Stopy osídlení území naší obce můžeme sledovat podle archeologických nálezů a také usuzovat na jejich stáří. Z doby asi l 200 let před naším letopočtem pochází hrob se skrčenými kostrami a keramikou shodnou s nálezy v pohřebišti na Skalce u Velimi, tedy z doby kultury velimské. Na pravděpodobné trase starých obchodních cest byl v roce 1917 nalezen stříbrný denár císaře Tiberia z let 14 až 37 “v borkách“ u panského lesa. Ve Lhotkách (místní název) byla nalezena mince Faustiny ml.. O 7 let později byl pod Horkou nalezen celý zlatý poklad, sestávající ze svitků ryzího zlata a zlatých ozdob. Prý vážil 149 gramů. Pocházel ze střední doby bronzové, kultury lužické, nazýván “Býchorský depot“.
Jako u každé starší osady bylo u Býchor zjištěno pravěké sídliště. Na kopci východně od vesnice, zvaném “Homole“, byly nalezeny pazourkové nožíky a nesčetné střepy. Známý archeolog MUDr.František Dvořák uvádí ještě nález bronzové jehlice z doby kultury mohylové. Ves Býchory je po prvé zaznamenána v roce 1352. Tento písemný doklad je uložen Archivu metropolitní kapituly u sv.Víta. Konkrétní údaje však o jejím vzniku nemáme, ale v roce 1352 tu byl již kostel. V Býchorách bylo všech 32 čísel domovních v roce 1786, roku 1843 již 54 domovních čísel se 419 obyvateli a v roce 1857 se napočítalo 64 domů se 452 obyvateli. Obec Býchory roku 1897 byla charakterizována těmito slovy: „výstavná tato ves leží po obou stranách silnice z Ovčár do Němčic vedoucí, je ze 3 stran obklopena lesy.Na východní straně se zdvihá zalesněná Holmole (289 m), nejvyšší bod celého Zálabí. Osada čítá 98 stavení s 568 obyvateli.“ Dále zde bylo napočítáno 16 koní, 213 kusů hovězího dobytka, 6 ovcí, 31 vepřů, a 31 úlů. Rozloha katastru byla 651 ha, z toho 283 ha rolí,22 ha luk, 12 ha zahrad, 4 ha pastvin,308 ha lesů, 16 ha cest, 5 ha zastavěno a 1  ha jiného užití.(výměry byly zaokrouhleny na celé hektary). K tomu byla poznámka, že některá pole jsou trubkována a proto úrodnější a také, že půda všech pozemků je většinou písčitá nebo jílovitá s nepropustným jílovitým spodkem. „Poštovní, telegrafní i železniční stanice je v Kolíně. Vede sem místní vlečná dráha. Býchory tvoří místní, katastrální a školní obec, přifařeny jsou do Ovčár. Daní se platilo roku 1897 celkem 1911 zlatých. Potřeby obecní hradila 10 % přirážka. K obci patří dvůr Eleonorov (174,64 ha) a samota Horskýsfeld se zámkem, k němu mlýn a pila.
Názvy tratí: V seči, Pod Homolí, Na Vrších, Machnice, V kyselé, Na stávku. Lesy: Spálenka, Deverejsek, Kapucínka, Kleštínek, Vágnerka, Hluboký, Trnávka, Horka, Štípka “

  • Rafael Jeroným Kubelík (29. června 1914 - 11. srpna 1996)- slavný dirigent a také skladatel a houslista.
  • Kostel sv. Bartoloměje
  • Novogotický zámek z roku 1865
  • V místě zvaném V Louce zbytky tvrziště
  • Na vrchu Homole lužické nebo slovanské hradiště
  • Richterova vila z roku 1924

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz