Bulhary

691 89, Bulhary, Tel.: +420 519 340 722, starosta@bulhary.cz
Bulhary/Společnost - Bulhary
Bulhary

bulhary-2.JPG
Obec Bulhary e nachází cca 8 km východně od Mikulova. Jedná se o vinařskou obec v Mikulovské vinařské podoblasti (viniční tratě Nad sklepy, Doubrava, Na pískách, Panské, Podlesí, Zahrady). Vína z katastru Bulhar dosahujívýborné kvality, jsou svěží a plná, s vynikajícím buketem, o čemž svědčí mnohá ocenění na místních i oblastních výstavách vín.
Mapa - Bulhary

691 89, Bulhary

Telefon: +420 519 340 722
E-mail: starosta@bulhary.cz
Web: http://www.bulhary.cz


Počátky vinařství v naší obci sahají až do 13. století. Ke vzniku naší obce v r. 1754 bylo registrováno v katastru obce Bulhary 143 měřic, to je 28,6 ha vinic. V roce 1900 to už bylo 97 ha. Odrůdové složení není známo. Vinice byly rozloženy převážně v kopcovité západní části katastru. Při zakládání JZD byla většina těchto vinic zlikvidována a zůstaly jen vinice v zahradách za domy a v držení drobných pěstitelů v trati nad sklepy.

Teprve koncem šedesátých let minulého století došlo k výsadbě velkoplošných vinic na pozemcích JZD. V současnosti je v katastru obce registrováno 97,9 ha vinic, z toho na pozemcích ZD 61,5 ha. Zbytek je v držení soukromých pěstitelů, kteří se zabývají výrobou vína a drobných držitelů, kteří vyrábí víno k vlastní potřebě. Některé menší vinice do 10 ha nejsou registrovány. Celkově může jít o 2 až 3 ha.

Nejstarším kosterním pozůstatkem nalezeným v obci byl nález části žeberního oblouku mořské krávy (sirény), který se našel v hloubce 15-ti metrů při kopání studny u domu č. 226 a pochází z období třetihor (65-2 miliony let před letopočtem).

První známky lidské činnosti byly nalezeny v trati Syslí kopec, kde i v dnešní době se ojediněle nacházejí kamenné úštěpy lovců mamutů (28-24.000 tisíc let před letopočtem). Tyto typické lovce sběrače starší doby kamenné vystřídali lidé mladší doby kamenné s kulturou lineární, (první zemědělci)jejichž keramika byla nalezena při stavbě domu v Zahradní ulici spolu s keramikou vypíchané kultury. V oblasti za Norkárnou byl Archeologickým ústavem ČSAV Brno prozkoumán rondel kultury Moravská malovaná kultura. Jednalo se o kultovní místo tehdejších obyvatel kruhového půdorysu o průměru 80 metrů. Osídlení obce dále již pokračovalo všemi známými kulturami doby měděné, bronzové a železné, typickými pro tuto oblast jižní Moravy. Fragmenty keramiky a drobných bronzových výrobků a slitků se nacházejí zejména po podzimních orbách na okolních polích.

První písemná zmínka o obci je z roku 1244 a je spojována s mlýnem na řece Dyji, jehož splav vzdouval hladinu řeky, která následně zaplavovala louky na přítluckém katastru tehdy patřící velehradskému klášteru. Král Václav I nařídil aby splav nebyl již obnovován a aby byla vyplacena náhrada tehdejšímu majiteli obce, kterým byl Siegfrid Sirotek, ve výši dvaceti hřiven.

V Lichtenštejnskem urbáři z roku 1414 se zmiňuje o děkanu bulharském,tak že není zcela vyloučeno, že už tehdy měla ves jako jiné v okolí svůj kostel, ten snad zanikl při vypálení obce husity v roce 1426. První zaručená zmínka o kostele v obci je z roku 1582, kdy olomoucký biskup StanislavPavlovský vysvětil kostel spolu s hřbitovem, kostel menších rozměrů se však oproti hřbitovu do dnešní doby nezachoval. Současný kostel svatého Jiljí byl dokončen roku 1772.

Při výstavbě plynovodu v obci byla odkryta odpadní jáma se spoustou středověkých keramických kachlů a jejich zlomků, které se tady vyráběly pro obchod s okolím. Motivem na kamnových kachlích byli většinou podoby svatých nebo patrona země české Svatého Václava. Kvalitu zdejší cihlářské hlíny dokazuje existence tří cihelen v katastru obce, které však bohužel zanikly v poválečných dobách.

Název obce prošel mnoha přeměnami od názvů Bulgarn, Puligarn, Pulkař, Pulgram, Pulgáry a od roku 1949 Bulhary.

  • Původně pozdně gotický kostel sv. Jiljí z roku 1582 byl barokně upraven v roce 1769 podle plánů K. J. Hromádky. Barokní interiér s obrazem M. Kremserschmidta.
  • Pozdně barokní vstupní brána hřbitova z konce 18. století a ze stejné doby zachovaná márnice ve tvaru vinařského sklepa.
  • Milovický les - v okolí obce se rozkládá rozsáhlý lesní komplex s největší plochou teplomilných šípákových doubrav na Moravě se dvěma oborami (obora Klentnice - 400 ha, obora Bulhary - 1100 ha) pro chov trofejní jelení, daňčí a mufloní zvěře.
  • v blízkosti obce se nachází kontroverzní vodní dílo Nové Mlýny
  • asi 1 km jihovýchodně od obce se v lese na ostrožně obtékané rameny Dyje nachází Nejdecké hradiště - staroslovanské hradiště z 8.–10. století. V šíji jsou zachovány trojité valy.

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz