Bukvice

506 01, Bukvice, Tel.: +420 493 594 277, bukvice@tiscali.cz
Bukvice/Společnost - Bukvice
Jméno  Bukvice  je  odvozeno  od místa, kde rostlo hodně buků a z nich padaly plody – bukvice. Křelina získala své  jméno  po  lidech,  kteří  obývali Chřelův dvůr.

První   písemnou   zmínku   o   Bukvici   lze   nalézt   v   královském   listě   Jana Lucemburského z 12. 3. 1327, jímž zastavil panu Benešovi z Vartenberka hrad Veliš. S tímto šlechtickým sídlem a historií zdejšího kraje je spjata i minulost obce. Byla v majetku  Strahovského  kláštera,  krále Jana  Lucemburského, rodu Vartenberků, Jiřího z Poděbrad, Trčků z Lípy, Albrechta z Valdštejna, v letech 1635–1848 patřila rodu Schliků. V roce 1854 byla k obci Bukvice úředně přidělena vedlejší vesnice Křelina. První písemná zmínka o ní je z 25. 2. 1250, kdy král Václav I. daroval část vesničky Chrelin oseckému klášteru jako odškodné za útrapy, které mu způsobil jeho syn Přemysl Otakar  II.  Od  roku  1533  je Křelina  příslušná  k  hradu  Veliš.  Pokud  území  Křeliny nepatřilo církvi či králi, vlastnily je okolní panské rody.V letech 1919–1944 byly obě vesnice samostatné, od r. 1945 jsou opět spojeny. Nejdřív měly  místní  národní  výbor  v  Bukvici,  v  letech  1964–1990  byly součástí střediskové obce Veliš, v r. 1990 dostaly obě společnou příležitost navázat na historické kořeny a nalézt svou novou tvář.

  • kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1767
  • socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1765
  • kaple se sochou Piety z roku 1727
  • sousoší Kalvárie z roku 1740
  • pamětní deska Josefa Koutníka

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz