Bukovice (okres Náchod)

549 54, Bukovice, Tel.: +420 491 541 134, obec.bukovice@iol.cz
Bukovice/Společnost - Bukovice
Osada byla založena kolem roku 1220 polickými benediktýny, kteří tu vystavěli poplužní dvůr, připomínaný ještě v r. 1405. Po jeho zrušení byli zdejší usedlíci povinni vykonávat robotu na dvorech polického panství, což vedlo k účasti na velkém selském povstání v r. 1680.

K polickému panství náležela Bukovice až do r. 1848, poté byla sloučena s Velkou Ledhují. Osamostatněna byla v r. 1877, v r. 1954 připojena k Polici nad Metují, v r. 1960 oddělena a spojena s Hlavňovem s názvem Hvězda. Nyní je samostatnou obcí.

Při sčítání domů a bytů v r. 1970 bylo v obci 96 domů, 145 bytů, 389 obyvatel, z toho 117 důchodců. V r. 1991 dochází ke zrušení a likvidaci bývalého textilního závodu VEBA, který přechází v restituci do vlastnictví p. Goldmanna. Ten jej záhy prodává pochybnému majiteli. Továrna dnes chátrá a pustne. Bezúplatným převodem od FNM obec získala do svého majetku prodejnu potravin. Od r. 1993 dochází v obci k prudkému rozvoji podnikání. Podnikat začíná kolem třiceti nových drobných řemeslníků.

V roce 1997 ve dnech 7. a 8. července postihla obec povodeň, kterou nikdo nepamatuje. Valící se masa vody se řítila pod silnici od vrátnice továrny až po sokolovnu. Voda zaplavila kravín, Plácek, navážku za garážemi k Hlavňovu, tenisové kurty, usedlost u Hubků čp. 4. Nezůstaly ušetřeny některé obytné domy, podmáčeny byly chodníky. Škoda na obecním majetku byla odhadnuta na 224 tis. Kč.

  • Sloup se sochou Panny Marie
  • Venkovský dům čp. 3

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz