Budkov (okres Třebíč)

675 42, Budkov, Tel.: +420 568 443 121, obec.budkov@iol.cz
Budkov/Společnost - Budkov
Vesnice Budkov patří do dřívějšího okresu Třebíč a náleží pod Kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Moravské Budějovice. Území této menší vesnice trvale obývá asi 370 obyvatel. Obec je vzdálená přibližně 19 km od rakouských hranic.

Školáci mají v obci možnost navštěvovat základní školu vyššího stupně a pro předškolní děti je zde mateřská škola.

Nejstarší písemný záznam o Budkově je z roku 1353. Uvádí se jednak hrad, jindy zase tvrz nebo dokonce pevnůstka. Sídlo bylo obklopeno vodou a přístupné bylo pouze po vyvýšeném terénu od Komárovic. Ještě ve 30. letech tohoto století byly na některých místech patrné zbytky hrází. Připomenu jenom, že v roce 1996 byl obnoven zámecký rybník, který dotváří dnešní podobu parku. Z ostatních zaniklých ploch jsou dnes louky.Přestavba na renesanční zámek se datuje do začátku 16. století. Vyniká nádherný anglický park, třebaže některé staleté stromy vzaly za své při vichřici v 70. letech.Za hospodaření Karla starohraběte Salma doznalo okolí  zámku výrazných změn. Pod silnicí k Oponešicím dal zřídit nový rybník a velký nad silnicí nechal zrušit. Ten byl po osmdesáti pěti letech obnoven spolu s úpravou parku. Dal vykácet ovocné stromy v panské zahradě a pozemek upravit jako anglický park.

Vesnice v okolí zanikají prokazatelně od počátku 15. století a pustnou těsně před tímto obdobím. Nejvíce vesnic zaniká po husitských válkách a trvá to téměř sto let. Některé zaniklé vesnice v okolí Budkova: Skřichovice, Holubice u Budkova, Křížlovice, Hartvíkov u Budkova nebo Bořečkovice mezi Budkovem a Dědicemi.Čábel (2000)

Roku 1823 měl Budkov 88 popisných čísel a před přečíslováním v roce 1957 už 142. Tento údaj však byl pochybný, protože movitější obyvatelé skupovali domy sousedů. Po přečíslování bylo v obci 123 obytných stavení. Úbytek byl způsoben přestavováním přikoupených domů na chlévy či dílny. Domy ve vsi byly nízké s malými okny, stavěné z kamene nebo nepálených cihel, pokryté na střeše slaměnými došky.Moravskobudějovicko Jemnicko (1997)

  • Mons. Pavel Posád – pomocný biskup českobudějovický a bývalý biskup litoměřický
  • vodní zahrada – soustava kanálů, architektonická vzácnost
  • kostel sv. Martina
  • renesanční zámek s anglickým parkemFotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz