Budíškovice

378 91, Budíškovice, Tel.: +420 384 495 141, ou@obecbudiskovice.cz
Budíškovice/Společnost - Budíškovice
V obci se nachází  Základní škola, Obecní úřad, Poštovní úřad, kanalizace, čistírna odpadních vod,digitální telefonní ústředna, Kulturní dům, 1 prodejna potravin, hostinec, prodejna zahradní techniky. Dále v obci působí zemědělské družstvo, soukromí zemědělci, domov seniorů, automobilová doprava, internetová firma, veterinář, pokrývačství.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353. 

  • Václav Zahrádecký ze Zahrádek - majitel panství. Roku 1579 přestavěl zámek v renesančním stylu.
  • Maxmilián Leopold Cantelmo -Roku 1690 přestavěl zámek barokně.
  • Wallis František Václav - majitel panství od roku 1760* (4.října 1696-+ 1774). Důstojník, bojoval proti Turkům v Uhrách, proti Španělům na Sicílii, jmenován válečným radou a generálním maršálkem lejtnantem.Roku 1736 se stal říšským hrabětem a v roce 1767 i hrabětem v zemích českých. Zanechal čtyři syny.
  • Wallis František Arnošt Olivier - dědic panství Budíškovického a Moravskobudějovického (* 23.února 1729).C.K tajný rada a vicepresident nad apelacemi v Praze. Vyznamenal se obratným jednáním při proklamaci patentu o snížení roboty. Patřil ke šlechtě, která protestovala proti rušení práv českého království a domáhala se obnovení práv jazyka českého.
  • Wallis Josef -(* 30.srpna 1767-+ 8.listopadu 1818 ve Vídni) Byl řazen mezi nejschopnější rakouské úředníky své doby. Roku 1802 byl jmenován nejvyšším sudím v Čechách a presidentem apelačního soudu v Praze. Roku 1803 byl jmenován nejvyšším hejtmanem markrabství moravského a v roce 1805 nejvyšším purkrabím království českého. Roku 1811, kdy již zastával funkci státního a konferenčního ministra, je spojováno jeho působení v této funkci s rakouským státním bankrotem, následkem čehož byl zbaven svých funkcí a řádů. Rakouský historik Springer jej charakterizoval jako člověka podlézavého vzhůru a zcela bezohledného a bezcitného vůči svým poddaným a podřízeným úředníkům.
  • Krejčů Marie - učitelka a národopisná pracovnice (* 5.července 1860 + 15.září 1921 v Telči) Dcera Matouše Krejčů, správce školy v Budíškovicích, studovala v Brně, učila v Počátkách, Třešti, Moravských Budějovicích a Telči. Jejím celoživotním dílem se stala obnova horáckého národního kroje, o které napsala i knihu Horácký kroj. Podklady sbírala spolu se svojí sestrou Amálií a dalšími nadšenými učitelkami Telčské měšťanské školy ve svých vlastních rodinách, v rodinách svých příbuzných a přátel a v muzeu v Telči. Současně podrobně popsala život na vesnici v 19. století a příležitosti, při kterých se jaký kroj používal.

 

  • Zámek Budíškovice
  • Kaplička
  • Socha svatého Jana Nepomuckého naproti zámku

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz