Bučí

331 52, Bučí, Tel.: +420 373 394 243, ou.buci@buci.cz
Bučí/Společnost - Bučí
Ve vsi byl dvůr se sídlem vladyčím, na němž v letech 1240-1248 seděl Harant, který měl na štítě i za klenot rohy.  Harant  měl  syny Miloslava , Saně a Ruperta, kteří roku 1249 na listině plaské jako svědci se připomínají. Miloslav
a Saně zůstali na Bučí, Rupert usadil se na Žilově, kdež  jeho potomci  ještě na konci 15. století se připomínají. Roku 1283 jmenuje se Miloslav z Bučí se syny Harantem a Miloslavem.

Tento žil ještě roku 1293.Kolem roku 1381 dostalo se Bučí k Vlkošovu, ale lán dědiny náležel ke Krašovicům.

Jan z Vetle návodem Půty, Vaňka a Purkarta , vladyk z Vlkošova, vpadl na zboží pánů z Hernštejna, je plenil a platy vybíral.

Jan z Hernštejna prokázav na 400 hřiven škody, byl roku 1413 uveden v dědiny vladyk z Vlkošova, totiž ve Vlkošov, Čestětín, Zbraslav, Zruč a Bučí .Roku 1419 odhádány tytéž dědiny ve 1200 hřivnách a postoupeny pravému dědictví Janovi z Hernštejna . Tento zemřel kolem roku 1435, zanechav syny Arnošta, Viléma a Půtu, kteří společně jmenované vsi drželi. Arnošt prodal roku 1455 své právo na dědinách v Bučí Janovi a Mikuláši, bratřím z Gutštejna
na Trpistech  za 50 kop. Když bratr Vilém kladl odpor proti tomuto trhu, an jemu třetí díl náležel, nalezli páni roku 1456 za právo, aby Calta z Kamenné Hory vrátil Arnoštovi úroky, které pobral a má-li jaké nároky, aby na Arnošta právem hleděl.

Přes 100 let zůstalo Bučí při Trpistech. Mikuláš z Gutštejna byl správcem města Prachatic, Jan zůstal na Trpistech
do roku 1460. Po něm seděl tu do roku 1489 synovec Jan, pak Kryštof, který pro výtržnosti a násilí musil je roku 1510 vydati králi Vladislavovi, od něhož roku 1513 nabyl jich Linhart Markvart z Hrádku, jehož syn Jiřík prodal je roku 1556 Šebestiánovi Markvartovi na Nekmíři a Bělé.

Sto let náleželo Bučí k hradu Bělé.

Šebestiánův syn Kryštof Markvart byl dlužen 300 kop Kateřině Chotkové, kterýžto dluh roku 1590 pojistil jí na Bělou, Lozu, Bučí a mlýn Košíkovský pod Touškovem.

Roku 1622 byla Bělá prodána Vilémovi z Vřesovic, po jehož smrti roku 1640 držel ji syn Jan Vikart, který špatně hospodařil, proto po jeho smrti roku 1656 bylo panství odhádáno a prodáno, přitom vsi Lité, Vrážno, Korýtka, Bučí 
a Loza prodány v 616 kopách Aleši Ferdinandovi z Mitrovic.

Té doby bylo v Bučí šest osedlých, kteří drželi po 26 stryších polí a dvě pusté chalupy.

Tento díl prodán Johance Marii Obytecké, vdané Chlumčanské, která roku 1660 prodala jej společně s Krašovicemi Evě Polyxeně z Kokořova.

V první polovici 16.století žili Albrecht a Ctibor, vladykové z Bučí. Ctibor byl v letech 1510-1537 důchodním a roku 1538 hejtmanem na Rabštejně.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz