Břežany (okres Klatovy)

341 01, Břežany, Tel.: +420 774 312 420, ou@brezany.jz.cz
Břežany/Společnost - Břežany
Ves byla založena ve svahu obráceném k jihu, s úvozovou střední částí. Tato „břehová“ situace dala vesnici i jméno. Jde o kolonizační středověkou obec, první zmínka o Břežanech pochází z r. 1319. Vesnice samotná však může být staršího původu. Prameny jsou, pokud jde o údaje týkající se dějin vesnice, v porovnání s jinými obcemi relativně chudé. Jako jedna z prvních obcí na okrese Klatovy, byly téměř celé Břežany v roce 1995 prohlášeny vesnickou památkovou zónou. Ves je představitelem vyváženého urbanistického útvaru návesního typu s jednotnou zástavbou zděných zemědělských usedlostí. Typické odsunutí hmot obytných domů z uliční čáry za ohrazení předzahrádek, mohutné předsunuté vjezdy a výstavná barokizující průčelí obytných domů usedlostí se zvoncovými formami štítů jsou pro Břežany charakteristické. Jde o mimořádně zachovanou lidovou architekturu. Břežanské usedlosti reprezentují zděný dům jihozápadních Čech – strakonický okruh. Usedlosti jsou využity k trvalému bydlení i k rekreaci.

  • Kaple sv. Anny
  • Boží muka
  • kaplička sv. Jana Nepomuckého

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz