Březová (okres Uherské Hradiště)

687 67, Březová, Tel.: +420 572 695 728, obec@obecbrezova.cz
Březová/Společnost - Březová
Od roku 2002 v obci působí Občanské sdružení Kopretina Březová. Svýni aktivitami se podílí na kulturním životě obce a významně napomáhá uchovat a zvovu uvádět v život prvky tradiční lidové kultury. Vydalo první CD březovských písní, pohlednice obce Březová, založilo folklorní soubory Spjevulenky (2004), ženský pěvecký sbor Šibalice (2006), dětský soubor Slivečky (2008), cimbálovou muziku Šimbolica (2008), dívčí pěvecký sbor Danajky (2011)

Od roku 2005 členka sdružení postupně obnovila zapomenutý horský kroj (zanikl po roce 1950), v roce 2011 pak původní svatební kroj z roku 1850.

V obci přebývali Leoš Janáček, národopisec Josef Klvaňa a sběratel písní František Bartoš. V Březové také vyučoval Alois Král, objevitel Demänovských jeskyní.

(Zdroj: Wikipedie)

Název obce Březová je odvozen od množství březových hájů, které byly dříve pro tento kraj typické. První zmínky o obci pochází z roku 1492. Našli se zmínky o cestě vedoucí z Uher přes Brzezowů. Od té doby se název této osady měnil z Brzezowé přes Bržezovú až k dnešní Březové.
K osidlování této oblasti přispělo založení cisterciáckého kláštera Smilheimu, vybudovaného v roce 1261. Cisterciáci byli v té době oblíbení u vysoké šlechty pro své hospodářské metody a feudálové je používali k realizaci svých kolonizačních záměrů.

Toto přispělo i k vytváření kolonií v oblasti Studeného vrchu. První chalupy na tomto území byly roztroušeny po okolí. Sloužily jako obydlí lesnickým dělníkům , kteří vykonávali náročnou a důležitou práci, jelikož zajišťovali potřebný stavební i palivový materiál pro město.

Březová tvořila porost, který byl vysekáváním dřevin zčásti přeměněn na louku a zčásti na porostlý les v pohraničním prostoru. Zdejší lidé měli těžký život nejen díky přírodním vlivům, ale především díky lidským faktorům. V roce 1606 po vpádu sedmihradského knížete Štěpána Bočkaje byla obec zničená. V roce 1615 založila městská rada uherskobrodská Novou Březovou. Prvními obyvateli této obce byli měšťané a poddaní z Korytné. Dne 8. října 1616 byly stanoveny hranice nového březovského katastru. Obec musela i tady neustále čelit neshodám s okolními obcemi, především se Suchou Lozí, Stráním nebo Horním Němčím. Boje a rozepře o pozemky byly tak velké, že dne 23. června 1617 Vavřinec Vrabec, fojt březovský doporučuje, aby se osídlenci březové odebrali na jiná panství, což ovšem neučinili.

V roce 1621 zažila Nová Březová jeden z největších nájezdů pod vedením Gabora Bethlenema, a zanechali po sobě pouze zbídačenou spálenou pustinu. I po nájezdech a totálním zničení tohoto místa byla v letech 1627 – 1641 zbudovaná další Nová Březová. Bylo to období, kdy kraj pod Lopeníkem prožíval léta oddechu od válečných hrůz.

Název Nová Březová se dlouho neudržel a zlidověl název Březová, který přetrval do dnes.

  • Kostel svatého Cyrila a Metoděje (1870)
  • Památník věnovaný padlým v II. světové válce Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz