Březník

675 74, Březník, Tel.: +420 568 643 320, obec@breznik.cz
Březník/Společnost - Březník
Poloha a rozloha

Obec Březník leží na úpatí Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 367 m. Úředně obec spadá do kraje Vysočina, okres Třebíč, pověřený úřad s rozšířenou působností sídlí v Náměště nad Oslavou (asi 6 km). Obec je součástí mikroregionu Chvojnice. Katastrální území obce se rozkládá na 1357 hektarech především v mírném dolíku při potoku Luh a svými hranicemi se přímo dotýká říčky Chvojnice a řeky Oslavy. Přesná poloha: zem. šířka 49° 10' 19", zem. délka 16° 11' 40", více informací je možné získat v položce mapy...
Převážnou většinu území tvoří Zemědělská půda (693 hektarů) a Lesní půda (579 hektarů). Výměra zastavěné plochy činní 18 hektarů a 19 hektarů zahrad, podrobněji v sekci statistiky....

Obyvatelstvo

Ke dni 31.12.2002 čítala obec 637 obyvatel, z toho 316 mužů a 321 žen. Od roku 1869, kdy bylo evidováno 661 obyvatel měl počet obyvatel převážně stoupající trend až do roku 1930, kdy bylo napočítáno 934 obyvatel. Od té doby počet obyvatel mírně klesá. Jak dokládá populační křivka. Jedním z našich dlouhodobých cílů je udržet počet obyvatel na pokud možno neklesající úrovni.
Podrobné informace o struktuře obyvatelstva máme z výsledků sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo dne 1.3.2001. Jeho výsledky si můžete prohlédnout na stránce obyvatelstvo. Další užitečné informace je též možné nalézt v sekci statistiky.
Byty, stavební místa, podpora stavebníků

V obci bylo v době sčítání 2001 evidováno 247 domů, z čehož bylo 200 domů obydlených (198 rodinných a 2 bytové domy). V domech bylo celkem napočítáno 300 bytů, z nichž bylo 243 obydlených a 57 neobydlených. Z nichž však 25 slouží k rekreaci, nebo přechodnému pobytu. Převážná většina domů je postavena roku 1946 a výše a je vybavena vodovodem, plynem a ústředním topením.
Podrobnější statistické informace naleznete pod odkazem bydlení...
Obec Březník má z vlastních zdrojů vytvořen Fond rozvoje bydlení, z kterého půjčuje finanční prostředky občanům s trvalým pobytem v obci na rekonstrukce a opravy střech, fasád, oplocení a bytových jáder. Obec má v majetku 4 obecní byty, které jsou všechny pronajaty.
Stavební lokalita Cibuláře je vybudována s kompletní infrastrukturou (kanalizace, vodovod, plyn, elektrika), včetně napojení na ČOV. Všechna stavební místa jsou obsazena a pomalu se zaplňují RD.
Cibuláře - foto
Stavební lokalita Za branou je novou lokalitou, jejíž výstavba započala v roce 2008. Dvanáct  stavebních parcel o velikosti cca 800 m2 nabízí obec za cenu 220 Kč/m2. I.etapa výstavby zahrnuje osm stavebních míst, které jsou připraveny k okamžitému využití ke stavbě. II. etapa zbývajících čtyř stavebních pozemku je plánována v rozsahu 2-3 let. Do konce roku 2008 byl v této lokalitě zprovozněn plynovod a do podzimu 2009 by měla být dokončena zbývající infrastruktura.

V roce 2004 se obecní úřad přestěhoval do nově zrekonstruované budoy mateřské školy a sídlí v prvním nadzemním podlaží, v kterém byla zřízena i obřadní síň.
V suterénu je funkční sauna, která je v provozu v zimním období a prostory k pronajmutí pro podnikání nebo kulturní akce obce.
V druhém nadzemním podlaží sídlí již zmíněná mateřská školka, která od školního roku 2008/2009 umístila až 26 dětí.

Školství

Obec je zřizovatelem Základní školy jakožto příspěvkové organizace s právní subjektivitou . Škola má devět tříd a navštěvují ji kromě místních žáků i žáci ze spádových obcí obvodu - Kralic, Kuroslep, Horních Lhotic a Vysokých Popovic.  Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola sídlí v jiné budově.

Sport

V obci působí sportovní zájmová organizace TJ Sokol Březník, která má ke své činnosti a sportovnímu vyžití jak členů, tak občanů obce k dispozici travnaté fotbalové hřiště, kde se hrají okresní žákovské soutěže a soutěž dospělých, malé travnaté hřiště u sokolovny pro všechny ostatní sporty, sokolovnu pro florbal, kopanou, rekreační cvičení pro všechny kategorie, aerobik, stolní tenis. Dále hřiště pro nohejbal, odbíjenou, aj. Základní škola pro své hodiny vyučování tělesné výchovy využívá všechna tato sportoviště v obci.
V roce 2008 byl zprovozněn i tenisový antukový kurt, kde byl zahájen provoz v červnu 2008.

Kultura a památky

Mezi tradiční dlouholeté kulturní a společenské akce patří Malý a Velký pouť, Tradiční krojované hody a Ostatková veselice. Bohatost společenského dění v obci doplňují další různé sportovní a kulturní akce pro mládež a občany. Významnou sportovně společenskou organizací je velmi aktivní činnost Sokola Březník společně s SDH Březník. Bohatost společenského, sportovního a kulturního dění v obci dokumentuje od roku 2000 každoročně Videokronika Obce Březník, kde je zachyceno každoročně cca 40 akcí, které proběhly v obci. K tradičním a vyhlášeným specialitám Obce Březník jsou březnické svatební koláče, které mají speciální receptůru a postup při jejich výrobě, který se dědí z generace na generaci.
Na zachování se bohatě podílí Taneční kroužek, jehož zřizovatelem je Obec Březník.
V obci je Veřejná knihovna, Sokolovna a Kinosál.
Dominantou obce je románský kostel Nanebevzetí Pany Marie z konce l2 století. Další pamětihodnosti v okolí obce: zříceniny hradu Lamberk, Vlčí kopec, Kraví hora atd., více v sekci turistika .
Spolky a sdružení

V obci působí následující zájmové organizace: TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů Březník, Myslivcké sdružení Březník - Kuroslepy, Zahrádkáři více...

Dopravní obslužnost

Autobusové a vlakové spojení: V obci funguje pravidelná autobusová linka (790520 Náměšť nad Oslavou - Mohelno - Dukovany ) zajišťující spojení do okolních obcí. Linka patří mezi ztrátové a je dotována obcí. V Březníku se nachází 2 autobusové zastávky (Březník a Březník, Horky).
Návštěvníci obce mohou využít železniční stanici v obcích Kralice nad Oslavou (3 km) nebo Náměšti nad Oslavou (6 km), která leží na železničním koridoru Brno - Jihlava - Havlíčkův Brod. Na některé spoje přímo navazuje autobusový přípoj. V sekci spojení si můžete prohlédnout a případně vytisknout aktuální jízdní řády autobusových linek a vlaků (zpracováno Březník, Kralice n.Osl., Nám. n.Osl.). Vyhledat vhodné spojení přímo z Vašeho města můžete na serveru jízdní řády, který kombinuje vlakové i autobusové spoje.

Automobil: Příjezd automobilem je možný po silnici č. 23 spojující Brno a Třebíč. Rovněž je možné přijet po dálnici D1 (Praha-Brno) a použít EXIT na 162. km ve Velké Bíteši, více informací hledejte ve spojení...
Turistika

V katastru obec je několik velmi zajímavých značených turistických tras vedených Údolím řek Chvojnice a Oslava (chráněná krajinná oblast). Od roku 2003 jsou zde vyznačené cyklotrasy. Více o turistických možnostech v okolí obce turistika

Technická vybavenost obce

viz tabulka pod odkazem technická vybavenost obce
Záchranný systém

V obci působí aktivní Sbor dobrovolných hasičů, který má k dispozici hasičské auto IFA. Vybavení je na dobré technické úrovni a udržované v pohotovostním stavu. Hasiči mají k dispozici požární nádrž v centru obce a možnosti napojení na požární hydranty v části obce, které jsou napojeny na obecní vodojem. Místní hasiči zasahují při místních požárech jako podpůrná jednotka a při povodních. Integrovaný záchranný systém (Policie , Hasiči, Rychlá lékařská pomoc) kraje Vysočina je plně dostupný v Náměšti nad Oslavou vzdálené 6 km.
Zdravotnictví

Zdravotní služby zajišťuje především Zdravotní středisko v Kralicích nad Oslavou a poliklinika v Náměšti nad Oslavou. Lékárna je v Náměšti nad Oslavou. Další možností je tzv. příruční lékárna u Dr. Máši v Kralicích nad Oslavou. Rychlá lékařská pomoc je zajištěna jak v Náměšti nad Oslavou, tak v Třebíči.

Různé nálezy v okolí obce napovídají, že zde došlo k osídlení již v dávné době. První osadníci přicházeli do míst, kde rostly v hojnosti březové lesy a tekl zde potok. Živili se lovem v lesích a řekách a začali obdělávat první políčka. Časem se počet chalup zvětšoval a přerůstal v živou slovanskou osadu. Název Březník snad vznikl podle březových lesů. O založení obce se žádná pověst nezachovala. Ve starých latinských listinách se název obce vyskytuje zkomoleně – Brzenik, Brzesnik, Brzesnycze apod.

Buď již koncem 12. nebo na počátku 13. století byl Březník darován z rukou panovníka šlechtici neznámého jména. Tato vesnice s obyvatelstvem podřízených přímo panovníkovi se stala vesnici poddanskou. První zpráva o Březníku je ze 14. srpna 1237. Jedná se o období, kdy král Václav (1230 – 1253) se znepřátelil s bratrem Přemyslem markrabím moravským (od 1225). Tehdy Václav vtrhl na Moravu a Přemysla vypudil do Uher. Později se však bratři smířili.

Na královské listině z roku 1237 je mezi jinými šlechtickými svědky i jméno moravského pána Záviše z Březníka. Je to první historicky zjištěný držitel březnického statku, ale není známo, kterého byl rodu. Byl zřejmě u krále oblíbeným šlechticem, když svědčil na jeho listině. Jeho rod si zbudoval v Březníku vladyckou tvrz. Jaké změny nastaly v držení březnického statku za více jak sto roků, není nikde uvedeno. Až na počátku 14. století se držitelem stává panský rod z Náchoda.

Obec byla mezi lety 1949 a 1960 součástí okresu Velká Bíteš, do roku 1888 a od roku 1964 byla obec součástí obce Kuroslepy.

  • Románský kostel Nanebevzetí Panny Marie z konce 12. století
  • barokní socha sv. Josefa
  • pomník obětí světových válek
  • hrad Lamberk

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz