Březinky

569 42, Březinky, Tel.: +420 461 326 491, obecbrezinky@iol.cz
Březinky/Společnost - Březinky
Velmi malá, před druhou světovou válkou téměř čistě česká obec.. Částí obce je osada Nectava.

Něm.: Brzezinek, Brezinek (česká obec)

Znak obce – ve vavřínovém věnci stojí levostranná radlice

Počet obyvatel k 1. 3. 2001: 143

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361.

Březinky patřily k biskupickému panství, změny majitele jsou popsány u obce Biskupice.

Roku 1869 byla součástí Březinek obec Vysoká.

Pozemkovou reformou roku 1925 byl dvůr parcelován.

Březinky byly zemědělská obec s převahou lesů. V letech 1810 – 1820 zde vznikla kolonie 14 dělnických domků a byla nazvána Příhonem. Vrchnost přenechala ve snaze získat pracovní síly zájemcům o stavbu domku potřebné pozemky a jistá práva k lesům.

V obci byl mlýn, pila (1910, 1930), elektrárenské družstvo (1924). V Nectavě je železniční zastávka.

V nectavském údolí se těžil vápenec (viz Kuhn)

V roce 1854 měla obec 294 obyvatel. 1880 – 249, 1900 – 211, 1921 – 207, 1930 – 191, 1950 – 157. Obyvatelstvo bylo české národnosti, s nepatrnou německou menšinou.

V roce 1924 byla v Březinkách zastoupena agrární strana.

Spolky: hasičský (od 1900), Domovina (1924).

Březinky patřily k biskupickému panství, změny majitele jsou popsány u obce Biskupice.

Roku 1869 byla součástí Březinek obec Vysoká.

Pozemkovou reformou roku 1925 byl dvůr parcelován.

Březinky byly zemědělská obec s převahou lesů. V letech 1810 – 1820 zde vznikla kolonie 14 dělnických domků a byla nazvána Příhonem. Vrchnost přenechala ve snaze získat pracovní síly zájemcům o stavbu domku potřebné pozemky a jistá práva k lesům.

V obci byl mlýn, pila (1910, 1930), elektrárenské družstvo (1924). V Nectavě je železniční zastávka.

V nectavském údolí se těžil vápenec (viz Kuhn)

V roce 1854 měla obec 294 obyvatel. 1880 – 249, 1900 – 211, 1921 – 207, 1930 – 191, 1950 – 157. Obyvatelstvo bylo české národnosti, s nepatrnou německou menšinou.

V roce 1924 byla v Březinkách zastoupena agrární strana.

Spolky: hasičský (od 1900), Domovina (1924).Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz