Březina (okres Rokycany)

338 24, Březina, Tel.: +420 608 976 677, obecbrezina@email.cz
Březina/Společnost - Březina
Lokalita obce Březina se v historických pramenech připomíná k roku 1379. Její dějiny jsou však mnohem starší. Na nedalekém vrchu Hradiště (619 m n.m) se dochovaly zbytky předhistorického hradiště s dvojnásobným kamenným valem.Jde o jedno z nejstarších slovanských hradišť na území středozápadních a západních Čech. Jediné slovanské hradiště na okrese Rokycany. Významný doklad pronikání slovanského obyvatelstva do neosídleného lesnatého území.

V letech 1379 - 1651 se Březina stala sídlem panství, které bylo spravováno z hradu. "Hrad Březina postaven byl Jindřichem z Elstenberka, který tu ještě r. 1389 sídlo měl. Po něm následoval r. 1398 Jan Žid z Vetlé, r. 1402 Václav ze Švamberka, r. 1410 Něpr Duč, r. 1439 Harant a Lvík, bratři z Vařin. Potomek jejich Jan Harant prodal r. 1498 Březinu Zbyňkovi z Buchova a tento r. 1499 Bohuslavovi ze Svinař za 1 500 kop grošů. Tehdáš náležely k Březině Volduchy, část Přívětic, Kříše, Stupno, Chomle a Darová, pustá ves. Právo podací vykonávali majitelé panství ve Stupně, Přívěticích a Chomli.R. 1673 přešla Březina v majetek Maxmiliána Františka Boryně ze Lhoty, r. 1682 v držení Innocenta z Bubna, r. 1758 dostala se Janu hraběti ze Šternberka a zůstala od těch dob stále v rodě jmenovaném ".(Viz.citace z historického zápisu) Na začátku 50.let 17.století se centrum panství a sídlo šlechty stěhuje do nedalekých Radnic a již v 60.letech téhož století se o hradu mluví jako o pustém. V polovině 17.století v obci Březina žilo 5 sedláků, 3 chalupníci, zahradník. Počatkem 18.století tu hospodaří 9 sedláků včetně kováře a mlynáře. Mlýn v obci stál již před rokem 1600. V roce 1730 je popisován jako jednokolový na nestálé vodě. Mlýn na čp.59, později zvaný Ecklův, byl činný ještě během druhé světové války, ale v roce 1947 doklapal. Od druhé poloviny 18.století fungovala v režii vrchnosti ve vesnici krčma. Farou patřila Březina k obci Stupno a v polovině 18.století sem docházelo 74 věřících.

Na počátku 19.století nechali majitelé radnického panství hrabata Sternberkové na Březině postavit zámek. Jeho vlastníky jsou i v současné době. Nejznámějším představitelem rodu byl hrabě Kašpar (1781 - 20.prosince 1838 zemřel na zámku v Březině), který se věnoval mineralogii, botanice a paleontologii. Kašpar Sternberg byl jedním ze zakladatelů Národního muzea a založil i zámecký park na Březině. Nechal zde vysadit řadu vzácných stromů a dřevin. Bohužel řada rostlin nevydržela krutou zimu v roce 1929, případně v dalším období zplaněla. Sternbergové nechali upravit zříceninu původního středověkého hradu na letní romantický pavilonek Salon a cestu na vrch Hradiště, kde byl vybudován dřevěný altánek (Obnoven v r.2001).Podle pověsti byl jedním z návštěvníků zámku a parku J.W.Goethe, jehož jméno nesl i jeden z buků vysazený u jezírka. Bezesporu nejznámějším návštěvníkem však byl herec a nepřekonatelný komik Vlasta Burian, který sem velmi rád jezdil na svoji lesní chatu pod vrchem Hradiště.(Chata "Buriánka" byla v padesátých letech přeštěhována mimo pozornost veřejnosti a sloužila jako provozní zařízení st.lesů).V obci se dodnes udržel název původního místa - "U Buriánky". V roce 1886 byla v obci zřízena malotřídka. 22.listopadu 1903 byla vysvěcena patrová budova školy jejíž činnost byla ukončena v roce 1976.

Obec Březinu spravoval v letech 1850 - 1945 obecní úřad, do roku 1990 místní národní výbor. 24.11.1990 byla obnovena správa obecního úřadu.

Lokalita obce Březina se v historických pramenech připomíná k roku 1379. Její dějiny jsou však mnohem starší. Na nedalekém vrchu Hradiště (619 m n.m) se dochovaly zbytky předhistorického hradiště s dvojnásobným kamenným valem.Jde o jedno z nejstarších slovanských hradišť na území středozápadních a západních Čech. Jediné slovanské hradiště na okrese Rokycany. Významný doklad pronikání slovanského obyvatelstva do neosídleného lesnatého území.

V letech 1379 - 1651 se Březina stala sídlem panství, které bylo spravováno z hradu. "Hrad Březina postaven byl Jindřichem z Elstenberka, který tu ještě r. 1389 sídlo měl. Po něm následoval r. 1398 Jan Žid z Vetlé, r. 1402 Václav ze Švamberka, r. 1410 Něpr Duč, r. 1439 Harant a Lvík, bratři z Vařin. Potomek jejich Jan Harant prodal r. 1498 Březinu Zbyňkovi z Buchova a tento r. 1499 Bohuslavovi ze Svinař za 1 500 kop grošů. Tehdáš náležely k Březině Volduchy, část Přívětic, Kříše, Stupno, Chomle a Darová, pustá ves. Právo podací vykonávali majitelé panství ve Stupně, Přívěticích a Chomli.R. 1673 přešla Březina v majetek Maxmiliána Františka Boryně ze Lhoty, r. 1682 v držení Innocenta z Bubna, r. 1758 dostala se Janu hraběti ze Šternberka a zůstala od těch dob stále v rodě jmenovaném ".(Viz.citace z historického zápisu) Na začátku 50.let 17.století se centrum panství a sídlo šlechty stěhuje do nedalekých Radnic a již v 60.letech téhož století se o hradu mluví jako o pustém. V polovině 17.století v obci Březina žilo 5 sedláků, 3 chalupníci, zahradník. Počatkem 18.století tu hospodaří 9 sedláků včetně kováře a mlynáře. Mlýn v obci stál již před rokem 1600. V roce 1730 je popisován jako jednokolový na nestálé vodě. Mlýn na čp.59, později zvaný Ecklův, byl činný ještě během druhé světové války, ale v roce 1947 doklapal. Od druhé poloviny 18.století fungovala v režii vrchnosti ve vesnici krčma. Farou patřila Březina k obci Stupno a v polovině 18.století sem docházelo 74 věřících.

Na počátku 19.století nechali majitelé radnického panství hrabata Sternberkové na Březině postavit zámek. Jeho vlastníky jsou i v současné době. Nejznámějším představitelem rodu byl hrabě Kašpar (1781 - 20.prosince 1838 zemřel na zámku v Březině), který se věnoval mineralogii, botanice a paleontologii. Kašpar Sternberg byl jedním ze zakladatelů Národního muzea a založil i zámecký park na Březině. Nechal zde vysadit řadu vzácných stromů a dřevin. Bohužel řada rostlin nevydržela krutou zimu v roce 1929, případně v dalším období zplaněla. Sternbergové nechali upravit zříceninu původního středověkého hradu na letní romantický pavilonek Salon a cestu na vrch Hradiště, kde byl vybudován dřevěný altánek (Obnoven v r.2001).Podle pověsti byl jedním z návštěvníků zámku a parku J.W.Goethe, jehož jméno nesl i jeden z buků vysazený u jezírka. Bezesporu nejznámějším návštěvníkem však byl herec a nepřekonatelný komik Vlasta Burian, který sem velmi rád jezdil na svoji lesní chatu pod vrchem Hradiště.(Chata "Buriánka" byla v padesátých letech přeštěhována mimo pozornost veřejnosti a sloužila jako provozní zařízení st.lesů).V obci se dodnes udržel název původního místa - "U Buriánky". V roce 1886 byla v obci zřízena malotřídka. 22.listopadu 1903 byla vysvěcena patrová budova školy jejíž činnost byla ukončena v roce 1976.

Obec Březinu spravoval v letech 1850 - 1945 obecní úřad, do roku 1990 místní národní výbor. 24.11.1990 byla obnovena správa obecního úřadu.

  • Zámek Březina - empírový zámek z konce 18. století. V minulém století, asi v 80. letech, ještě sloužil jako Lesnické učiliště, nyní v restituci vrácen Šternberkům. Celý komplex obklopuje zámecký park.
  • Hrad Březina, zřícenina - vystavěn Jindřichem z Elstenberka kolem roku 1389. Na hradě se pak střídají zástupci rodu Duců z Vavřin. Po nich se tu objevuje celá řada rodů. V druhé polovině 17. století je hrad už považován za zpustlý
  • Hradiště Březina, archeologické naleziště
  • Dub na rozcestí, památný stromHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz