Březí (okres Břeclav)

Hlavní, 691 81, Březí, Tel.: +420 539 029 370, obec@breziumikulova.cz
Březí/Společnost - Březí
Počet obyvatel a bytů v obci:

Počet obyvatel Obce Březí k 31.12.2012 - 1561
Počet domů - 525, z toho obydlených 460
Počet bytových domů - 8 s celkem 36 byty.
Průměrný počet osob na 1 trvale obydlený byt - 3,3.


Školství:

Základní škola - 128  žáků (místní - 98, dojíždějící - 30)
Mateřská škola - 50  dětí (kapacita 50)


Struktura půdního fondu kat. území:

Celková výměra 1315,14 ha:

zemědělská půda: 1020,67 ha
lesní plocha: 122,43 ha
vodní plocha: 9,7 ha
ostatní plocha: 134,35 ha
zastavěná plocha: 28,10 ha

Původní obec byla založena v 11. nebo 12 století v blízkosti tehdejšího "Schaflerhofu", u zdroje vody.
Bratelsbrunn, r.1249 jmenován poprvé jako součást majetku kounického kláštera. Jméno Bratelsbrunn, pravděpodobně složeno ze slov Bratio a brunn (studna).
Starý Bratelsbrunn byl spustošen a zničen válkami a kromě jediné osady srovnán se zemí.

Z 24.dubna 1576 pochází "Vyhlášení" hrabě Thurna o nabídce ke stěhování do Bratelsbrunnu. Je to nejstarší listina obce,rodný list nového
Bratelsbrunnu.

První osídlenci byli Němci.
Nejvyšší počet obyvatel - 1927, žil v obci v roce 1910.
V obci se vyučovalo asi od roku 1696.
Současná budova radnice sloužila jako zájezdný hostinec.

První kostel byl v obci od roku 1696, dnešní kostel sv. Jana Křtitele, stavěný v románském slohu bez ozdob, byl vysvěcen r.1860 a je památkově chráněn,stejně jako fara s bránou a hospodářským stavením.

Památkovou ochranu požívají rovněž socha sv.Floriana u hasičské zbrojnice a socha sv. Jana Nepomuckého u fary.
Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek je rovněž zapsána kaplička u silnice do Mikulova.

V kostele se nachází lustr pravděpodobně z roku 1860. Jde o zřejmě největší lustr svého druhu v celé republice. Má na výšku 4 m, průměr dolního kruhu je 2m. Nachází se na něm celkem 13.684 skleněných křišťálových ověsků.

V r.1880 byla v obci zřízena železniční zastávka.

Z historických událostí stojí za zmínku průjezd kancléře Otto Bismarka obcí v roce 1866.
27.října 1938 projížděl obcí Adolf Hitler.

Obec byla v minulosti známá především knoflikářstvím, šitím rukavic a výrobou sítěk na vlasy.

Vždy zde byli znamenití vinaři. Čile se obchodovalo s Vídní a to především s okurkami, ovocem, zeleninou, fazolovými lusky.

  • Kostel svatého Jana Křtitele
  • Kaple
  • Socha svatého Floriána (zničena po autonehodě)
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Fara

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz