Břehy

Bahníkova, 535 01, Břehy, Tel.: +420 466 959 618, brehy@obecbrehy.cz
Břehy/Společnost - Břehy
Je zde veřejné osvětlení, rozhlas i široká sít chodníků, která je postupně rekonstruována a rozšiřována. V obci se nachází prodejna potravin a drogerie. Tyto dvě prodejny jsou nemovitým majetkem obce, která je pronajímá. V další části obce Výrov starý mlýn, který obec chce postupně rekonstruovat, neboť také patří do jeho majetku.   Vzhledem k tomu, že obec leží na hlavním tahu Přelouč – Hradec Králové, je zde relativně větší provoz, který se však obecní zastupitelstvo alespoň snaží zpomalovat měřiči rychlosti. V okolí obce se nacházejí malebné lesy a velká hojnost vodních ploch, které obyvatelům obce umožňují ve všech ročních obdobích krásné procházky a sportovní vyžití. V roce 2012 přesáhl počet obyvatel obce 1000.

Obec Břehy je druhou největší obcí Přeloučska. Leží 2 km od města Přelouče a 8km od Lázní Bohdaneč v nadmořské výšce 211m. Od  krajského města Pardubic ji dělí 18km a od krajského Hradce Králové 27km. V obci žije přes 1000 obyvatel a její katastr má rozlohu 1136ha. Břehy jsou známy již z XI. století, kdy spolu s Přeloučí náležely ke klášteru opatovickému. Později se dostaly pod panství pardubické prostřednictvím Diviše Bořka z Miletínka (r. 1436). Ve Břehách žil od r. 1844 jeden z vynálezců ruchadla, František Veverka, který je pochován na přeloučském hřbitovu. V obci také často pobývala Ema Destinová.

Od roku 1491 patřila i naše obec do majetku Viléma z Pernštýna. První zmínka o mostu přes Labe, spojující město Přelouč s obcí, je kolem roku 1530. Most byl původně dřevěný a obec platila ročně 8 grošů mýtného. Roku 1831-36 za vlády Ferdinanda zvaného Dobrotivý, byl zhotoven násep silnice z Přelouče do Břehů a dále do Živanic a Bohdanče. Úsek Přelouč - Břehy byl opatřen 13 dřevěnými mosty, které sloužily jako propusti v době povodní. Roku 1880 byl zbudován železný most. V letech 1921-26 byla stavěna elektrárna a zároveň železobetonový most, který slouží dodnes, a elektrárna, která je dosud v provozu se stala spolu
s mostem technickou památkou. Za vlády Viléma z Pernštýna byl také zřízen Opatovický kanál 26km dlouhý a 12m široký (viz okolí), a dále bylo založeno 235 rybníků. Dva z nich se nacházejí v blízkosti obce a to rybník Sopřečský a Černý Nadýmač.

Světové války se nevyhnuly ani obci Břehy. Zmařené životy našich spoluobčanů připomínají dodnes udržované pomníky, a to u Labe - pomník padlým z r. 1945 a v obci - památník padlým v obou světových válkách. Díky své příznivé poloze a snaze jejích obyvatel se obec dále rozvíjela a rozrůstala až do dnešní podoby.

V blízkosti obce (8km) jsou světoznámé Kladruby n/L, proslulé chovem starokladrubských koní. Ve stejné vzdálenosti je město Lázně Bohdaneč, kde se léčí poruchy pohybového ústrojí. V okruhu do 30km lze navštívit zámek Zlatá koruna v Chlumci n/C, zámek Hrádek u Nechanic, zemědělské muzeum ve Zdechovicích a zámek Kačina. V tomto okruhu lze navštívit i Sedlec, Kutnou Horu, Pardubice, Hradec Králové, Čáslav, Chrudim, Slatiňany, Žehušice nebo Holice s jejich památkami. Ve vzdálenosti 2km jsou známé mělické písníky o rozloze 80ha. Na nich je i škola vodního lyžování.

Pěší turistiku nebo cyklistické výlety lze konat k Černému Nadýmači nebo rybníku Sopřečskému po dobře vyznačených trasách.

Černý Nadýmač - je napájen z Opatovického kanálu (dále OK). Od splavu na OK, který se nachází mezi Výrovem a odbočkou silnic na Vlčí Habřinu a Přelovice je vzdutá voda vedena přivaděčem (tzv. stará Halda) délky cca 1,8km až k rybníku. Podél tohoto přivaděče vody roste mnoho borůvek a hub. Na lesních cestách jsou přes příkop udělány přechody pro pěší. Rybník Černý Nadýmač má rozlohu asi 8ha a nachází se v lese. Jméno dostal podle tmavě zbarvené vody. Je to rybolovný rybník po obvodu zarostlý rákosem - hnízdištěm vodních ptáků. Hráz rybníka je široká, sypaná z písečného materiálu. Nemá těsnění, neboť průsakové vody a odpadní vody jsou uměle rozvedeny po celém lesním komplexu až k Žernovským lukám, kterými protéká tzv. Sopřečský potok od Sopřečského rybníka. Tím i v době velkého sucha netrpí les ani lesní zvěř nedostatkem vody. Na Výrově u restaurace Cikánka začíná lesní komunikace a po přejezdu OK les. Tam je možno nalézt turistické značení přírodních cest k rybníku Černý Nadýmač, rybníku Sopřečskému, do Vlčí Habřiny a k hájenkám. Rybník se na podzim vypouští a ryby slovují.

Sopřečský rybník - od restaurace Cikánka vede cesta (viz Černý Nadýmač) dlouhá necelé 3km. Hráz rybníka je asi 650m dlouhá, široká 5m se vzrostlými mohutnými stromy. Vodní plocha je mezi 80ha, okraje jsou zarostlé rákosem. Rybník je napájen dvěma vodotečemi s prameny u obce Vyšehněvice. Od Sopřeče je další přívod vody. Odpadní vody jsou vedeny otevřeným příkopem, zpevněnými příkopovými žlaby. Protéká prostředkem Žernovských luk. Z něho byly tyto louky zavlažovány. Podchází silnici III. třídy Břehy-Sopřeč-Chlumec n/C. U obce Semín podtéká v akvaduktu OK a je vyústěn do Labe. Na podzim je rybník vypouštěn a slovovány ryby

Opatovický kanál - Opatovický kanál byl vybudován za vlády Viléma z Perštýna. Původní délka byla 26 km a šířka 12m. Bylo na něm postaveno 32 mlýnů. Z tohoto počtu je dodnes jeden i v obci Břehy a je v něm v provozu i vodní elektrárna. Opatovický kanál je kulturní památkou a dodnes zásobuje vodou rybník Černý Nadýmač a rybník Buňkov. Křížení kanálu s jinými potoky bylo řešeno uměle konstruovanými akvadukty, z nichž se některé zachovaly dodnes (viz brožura Opatovický kanál - vydavatel: OkÚ Pardubice v r. 1999)

  • Petr Jakeš (1940–2005) – český geolog a geochemik, docent Univerzity Karlovy v Praze.
  • Mons. Vincenc Šetina (1876–1961) – katolický kněz, první pardubický arciděkan
  • Památník padlých občanů ve válce
  • Kříž na návsi
  • Mlýn (nacházel se zde dle některých pramenů již v 16. století)

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz