Brodek u Přerova

Masarykovo náměstí, 751 03, Brodek u Přerova, Tel.: +420 581 741 004, obec@brodekuprerova.cz
Brodek u Přerova/Společnost - Brodek u Přerova
Olešnice do konce 18. století napájela soustavu rybníků mezi sousedními obcemi Kokory a Majetín. Boční strouha, z potoka vyvedená, protéká Brodkem a ústí do Moravy a ve 20. století zásobovala dnes už zrušený cukrovar.

Zvonkohra , obrázek se otevře v novém okněUnikátem Brodku je zvonkohra. Jejích dvaadvacet zvonů pochází ze zvonařské dílny rodiny Dytrychových a architektonické zpracování je dílem výtvarníka Jiřího Studenského. Největší zvon má hmotnost 220 kg, nejmenší váží 5 kg. Zvonkohra zazněla poprvé 1.ledna 2000 v 00,00 hod. Do jejího programu může být stabilně uloženo až sto melodií s možností dalšího rozšíření. Její automatické ovládání ji spouští denně v 18,00 hod., v neděle a svátky také ve 12,00 hod. Zároveň je možno ji spustit kdykoli ručně, nebo, po připojení k elektronické klávesnici na ni přímo zahrát jako na hudební nástroj.

Rozkvět průmyslu v Brodku ovlivnilo zavedení železniční tratě ve směru z Přerova do Olomouce. Na kulturním dění se v obci Brodek u Přerova podílí dobrovolný sbor hasičů, Junák a již 50 let Divadelní soubor J. K. Tyla. V obci působí kino a místní knihovna, která v roce 2000 získala titul "Knihovna roku 2000".

Kostel sv. Jana Křtitele, obrázek se otevře v novém okněNa poli sportovním reprezentuje obec T. J. Sokol, fotbalový klub, družstvo stolního tenisu a malé kopané. Uprostřed návsi se nachází kostel Narození sv. Jana Křtitele vystavěný v pseudorománském slohu. V blízkosti kostela stojí symbol obce - zvonkohra z roku 2000, má celkem 22 zvonů od 5 do 220 kg. Zvony s elektrickým ovládacím panelem jsou darem místní zvonařské dílny paní Marie Tomáškové - Dytrychové.

O udržení tradic v obci pečuje Medvědářská společnost každoročním voděním medvěda a pochováváním basy.

První písemná zmínka o Brodku je uvedena v Moravských zemských deskách a je datována 20. května 1301. V pozdějších latinských písemných zprávách je obec nazývána Brodeka, Brodeca, v německých Brodek. Avšak už starší záznamy se zmiňují o osadě na brodu přes říčku Jezdu na cestě mezi Dubem a Přerovem. Souvislost s názvem obce je zde více než zřejmá. Zvláště když víme, že Jezda je dřívější název pro Olešnici a strouha protékající Brodkem je pravděpodobně jejím původním korytem.

V letech 1301 - 1305 přešla obec do vlastnictví olomouckého kláštera dominikánek a v jejich majetku zůstala až do r. 1782. Tato skutečnost se odráží i ve vyobrazení pečeti, kterou obec užívá od r. 1626. V horní části pečeti je postava patronky kláštera sv. Kateřiny, která má levou ruku opřenou o polovinu mučícího kola s loukotěmi a v pravé ruce drží palmovou ratolest. V dolní části pečeti je vyobrazen jelen ve skoku doleva obrácený. Vybarvením původně černobílé pečetě vznikl obecní znak a využitím jeho atributů také obecní prapor. Obě tyto insignie udělil obci předseda Parlamentu České republiky v r. 2001 u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky.

Dne 29.4.1909 byl Brodek u Přerova císařem Františkem Josefem povýšen na městečko. Na návsi v centru obce stojí kostel sv. Jana Křtitele z r. 1893, postavený na místě původní věže, která sloužila jako zvonice. Socha sv. Jana Křtitele, stojící před kostelem, pochází z r.1883. Tři kamenné kříže stojí u cest na původních třech vjezdech do obce a pocházejí z r.1868.

Poblíž kostela byla v roce 2000 vybudována zvonkohra, která má celkem 22 zvonů s hmotností od 5 kg do 220 kg. Zvony s elektrickým ovládacím panelem jsou darem místní zvonařské dílny paní Marie Tomáškové - Dytrychové. Dílnu v roce 1951 založili manželé Laetitie a Josef Dytrychovi.

  • Josef Dytrich (1912-1965) - zakladatelé zvonařské dílny známé ve světě
  • Laetitia Dytrichová (1919)  - zakladatelé zvonařské dílny známé ve světě
  • František Mikula (1914-1980) - neurolog, profesor university Palackého v Olomouci.
  • František J. Novák (1941-1993) - botanik, vědec světové úrovně, vedoucí olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademii věd, ředitel výzkumné laboratoře v Seiberdorfu, patřící Mezinárodní agentuře pro atomovou energii a FAO-OSN.
  • Kostel Narození svatého Jana Křtitele z roku 1893.
  • Zvonkohra s 22 zvony ze zvonařské dílny rodiny Dytrychových je unikátem obce

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz