Brněnec

569 04, Brněnec, Tel.: +420 461 523 810, starosta@brnenec.cz
Brněnec/Společnost - Brněnec
Obec Brněnec je významnou spádovou obcí s poměrně dobrou občanskou vybaveností. Děti navštěvují dvě mateřské školy a základní školu pro 1. až 9 stupeň. Svou ordinaci mají v obci praktický lékař, lékař pro děti a dorost, gynekolog, dva zubní lékaři, je zde i re-habilitační pracoviště a lékárna. Nedostatečné jsou zatím prostory především pro sportovní vyžití. Pro venkovní společenské aktivity je využíváno obcí i společenskými organizacemi tzv. hasičské cvičiště „Pod komínem“, které je v současnosti soukromým majetkem a slouží i k pořádání hudebních festivalů a podobných akcí.
Obec zřídila knihovnu s veřejně přístupným internetem. V Lidovém domě se spole-čenským sálem je provozována i restaurace. K další občanské vybavenosti patří pobočka banky, prodejny potravin, textilu a drogerie. Své služby zde poskytují drobní živnostníci. Obec leží na důležitých dopravních spojnicích, silnici I/43 ze Svitav do Brna a železničním koridoru Praha – Brno.
Největšími podniky v obci jsou Silk & Progress, zastupující jako poslední historicky významnou textilní výrobu, Mlýny Brněnec ( dnes provozovna firmy Penam) a Ateko a.s., kde se vyrábí zámečnické výrobky a ocelové konstrukce. Majitelem areálu bývalé Schindlerovy textilky je v současnosti firma Blue Fields, jejímž záměrem je pronájem a správa budov jako výrobně skladového a logistického areálu s předpokládaným vznikem nových pracovních míst.
V obci rozvíjí svou činnost řada organizací, mezi nejvýznamější patří Divadelní soubor E.Vojana, SDH Moravská Chrastová, Svaz skautů a skautek, TJ Jiskra a další.

Nejstarší částí obce je Moravská Chrastová. Na její vznik po roce 1200 se usuzuje z první písemné zmínky v listinách a záznamech olomoucké kapituly z roku 1323. Obec tehdy tvořilo několik chalup podél staré obchodní cesty. Podnět k osídlování dali mniši premostrát-ského kláštera v Litomyšli, kteří tak zvyšovali svoje příjmy osídlováním neobydleného kraje. Biskup Kunrát odňal Chrastovou svojanovskému pánovi, který si ji neprávem přisvojil, protože již ke konci 12. století daroval moravský kníže Fridrich II. toto území od pramenů Svitavy až po Rozhraní olomouckému biskupovi. O tom, že je Chrastová Lhota mladší, svědčí právě přídavek Lhota.
První písemná zmínka o místní části - obci Brněnec, pochází z roku 1557. Obec byla až do začátku 18. století součástí Bělé nad Svitavou. Teprve v této době se oddělila úsilím rytíře Doubka, majitele a stavitele mlýnů v Brněnci a vznikla samostatná obec Brněnec. Význam obou vsí začal stoupat s výstavbou textilních závodů Löw-Beerových, hedvábné továrny bratří Baderových a výstavbou nákladového nádraží Brněnec (dnes nádraží Březová nad Svitavou).
Z historických památek se na katastru Moravské Chrastové nachází kaple sv. Isidora z r.1855 a evangelický kostel z počátku 19.století. . Významnější památkou místní části Brněnec je zvonice, jejíž zvon byl odlit v roce 1843 W.F.Stankem v Olomouci. V centrální části Podlesí, skupiny domů podél řeky Svitavy, stojí bývalý klášter. Dvoupatrová budova se dvěma vchody a schodišti je dnes upravena na obytný dům. Kaple přistavěná k pravé části budovy nad pramenem, byla zbytečně zbořena někdy ve třetí čtvrtině 20. století.
V okrajové části bývalé textilní továrny ( poslední název Vitka Brněnec) se nachází zbytky Schindlerova koncentračního tábora, v němž se konce války dočkali „Schindlerovi židé“. Na křižovatce v Moravské Chrastové stojí pomník věnovaný památce čtyř hrdinů, kteří padli v roce 1938 při střetu Československé armády s německými ordnery při neoprávněném záboru Moravské Chrastové.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz