Bratřice

395 01, Bratřice, Tel.: +420 565 442 259, obec@bratrice.cz
Bratřice/Společnost - Bratřice
V okolí obce jsou hluboké lesy protkané sítí zpevněných cest, rekreační oblast Černý rybník s veřejným tábořištěm a celkově příjemné prostředí.

První zmínka o obci
Podle dochovaných písemných zpráv patří Bratřice k nejstarším obcím na Pacovsku. První písemná zmínka o naší obci je z roku 1273.  
Název obce
V této zmínce je uveden latinský název obce Sonebnar, který byl nejspíš odvozen z německého názvu Schoenebrunne (krásná studně, krásný pramen). (Tento název by obec mohla mít i dnes - voda, která teče z našich kohoutků je vhodná i pro kojence a má vynikající chuť.)
Původní český název zněl Bratřetice, tj. ves lidí Bratřatových.
Další zprávy o obci
Z roku 1410 pochází zmínka o naší obci, která se nachází v urbáři strahovském. Zde jsou uvedeny oba názvy obce - latinský i český - villa Bratrzetycze dicta Ssunebrunne.
Majitelé Bratřic
Od druhé poloviny 13. století až do husitských válek patřily Bratřice církevní vrchnosti, strahovskému klášteru, pak se zde vystřídalo několik majitelů a po bitvě na Bílé hoře znovu připadly Strahovu.
Osada Cetule
První zmínka o Cetuli je v Zemských deskách r. 1614, berní rule. V ní jsou uvedena jména prvních osadníků - s většinou z nich se v Bratřicích setkáme i dnes (Míka, Kotál, Rokos, Roubal, Janza, Adam a další).
Kovárna
Od 2. poloviny 17. století stála uprostřed návsi kovárna, kolem které se soustřeďoval hspodářský V ní je uveden latinský název obce Sonebnar, který byl nejspíš odvozen z německého názvu Schoenebrunne (krásná studně, krásný pramen).  i společenský život obce (-Jdi do kovárny, tam se to jistě dovíš.-)
18. a 19. století
V této době byly Bratřice malou vesnicí s těžkou, málo úrodnou půdou, s převahou pěstování brambor, obilí, trochou lnu a ovoce. Okolo obce byly vždy hluboké lesy s dostatkem dřeva.
Skelné hutě
Dostatek dřeva vedl Chýšeckého faráře k návrhu založit skelné hutě. Ty pracovaly od roku 1836, huť byla u osady Cetule a jmenovala se Jarolímka. Fungovala přes 40 let, dokud se zásoba dřeva výrazně nesnížila.
Pohromy a války
Polovina 19. století a začátek století dvacátého nepřinesly Bratřicím nic  dobrého. Války nemoci  a navíc nikdy nevídané krupobití v roce 1903 přinesly hodně bídy a utrpení.
První republika
V této době došlo k rozvoji obce, bylo postaveno množství nových budov, také obecní škola byla svépomocí občanů vybudována a v roce 1936 byla do obce zavedena elektřina.
Budování socialismu
Tuto dobu si občané dobře pamatují. Přinesla naštěstí také výstavbu a úpravy dalších domů, kanalizaci a úpravy cest. Družstvo bylo založeno až v roce 1959. V Bratřicích postavilo kravín a další hospodářské budouvy.
Současnost
Většina občanů nepracuje v zamědělství, ale dojíždí do práce do Pacova (strojírny, kožedělné podniky atd.) a do Lukavce (DDL - výroba dřevotřískových desek).
O současném životě v obci se dozvíte více na dalších stránkách tohoto webu.

  • Kaple Na Strážišti, postavena u studánky pod vrchem Strážiště (744 m).
  • Kaplička na návsi

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz