Bratkovice

262 23, Bratkovice, Tel.: +420 318 611 157, urad@bratkovice.cz
Bratkovice/Společnost - Bratkovice
Bratkovice se v historických pramenech poprvé objevují v roce 1394, kdy je v souvislosti s jistým soudním sporem zmiňován mlýn v Bratkovicích. Řadí se tak k nejstarším obcím Příbramska. Dominikální Paseky pak vznikly v 17. století v souvislosti s rozmachem těžby a zpracování železné rudy.

Dnes v obci žije 309 obyvatel (r. 2010) ve 141 domech, z toho 88 trvale obydlených (r. 2001). Rozkládá se na jihovýchodním úpatí pohoří Brdy ve výšce 408 - 652 m n. m. Její charakter je dán říčkou Litavkou, která v ose jih – sever prořezává masiv brdského hřebene a na území obce vytváří zprvu široké, později zaříznuté údolí. Na jeho východním svahu jsou dodnes roztroušeny domky a chalupy s dostatečným prostorem pro přírodní, krajinný rámec obce. Zástavba tak zde má charakteristický podhorský ráz.

Centrem společenského, kulturního a sportovního života obce je Lidový dům v Dominikálních Pasekách. Najdeme zde obecní úřad, hospodu, taneční

Přestože o stáří a původu obce příliš nevíme, vznik zřejmě souvisí s využíváním vodní síly Litavky. Poprvé se o Bratkovicích dovídáme ze zprávy z června roku 1394 a řadí se tak k nejstarším obcím Příbramska. Zpráva se týká sporu Jana z Hylpulczhausenu, arcibiskupského purkrabí na příbramském zámku, s knězem Theodorikem, kaplanem oltáře sv. Marty ve Svatovítském kostele pražském a držitelem zámku Drahlína. V této souvislosti je zmiňován jakýsi mlýn na potůčku pod vesnicí Bratkovicemi, ke kterému patřily ještě dvě louky. Tento mlýn měl být při dělení statků mezi Obecnicí a Drahlínem přidělen k Drahlínu. Také další zmínky o Bratkovicích souvisejí jednak s mlýny a jednak s těžbou a zpracováním železné rudy, které jsou v údolí Litavky doloženy již od středověku. Bratkovické mlýny a hutě se později připomínají střídavě jako pusté a obnovené.

Dominikální Paseky jsou naopak jednou z nejmladších obcí na Příbramsku. Za svůj vznik vděčí dolování. Vznikly v 17. století, kdy zde hlubošští Bechyňové začali těžit a tavit železnou rudu. U Bratkovic vystavěli pro tavení pec a u Dominikálních Pasek hamry, vyklučené lesy v okolí pak osídlili němečtí horníci. V hamrech kováři a cvokaři vyráběli kování, hřeby, cvočky a jiné.

  • Památník Tomáše Garrigua Masaryka na návsi

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz