Braškov

Dukelská, 273 51, Braškov, Tel.: +420 312 698 527, ou@braskov.cz
Braškov/Společnost - Braškov
Obec Braškov leží asi 4 km od bývalého okresního města Kladno na silnici Kladno-Beroun. Katastr obce zahrnuje dvě místní části. Toskánku, která leží severovýchodně od Braškova a Valdek, západně od Braškova, zatím oddělený poli.

Braškov leží v průměrné nadmořské výšce 425 m n.m., Háj u Valdeku má 445 m n.m. a blízká Kožova hora, ležící v katastru Pletený Újezd, má 459 m n.m.

Zcela se nám nepodaří prokázat úplný počátek, tedy založení obce. První písemná zpráva pochází z 8. února 1249. Vladykové z Braškova byli starým českým rodem.
Jméno Braškov je odvozeno od mužského osobního jména Bažek nebo Brašek (vzniklo ze slova brach).

Na Toskánce žil Jan Moucha, rychtář braškovský, který byl prvním starostou obce v letech 1850-1864. V roce 1843 zde byl jen hostinec, kovárna a 3 domy. Hostinec prý stál na Karlovarské silnici od nepaměti, první písemná zpráva je z roku 1810, ale historie této nemovitosti je mnohem starší a může spadat již do poloviny 17.století. Jméno dostala usedlost podle velkovévodkyně toskánské.

Pojmenování Valdek vzniklo složením dvou německých slov: WALD (les) a ECKE (roh), tedy roh lesa. Skupina několika domů byla zasazena do lesa. První zde stála hájovna. Hájovna má pocházet z poloviny 18. století.

Braškov v letech 1899–1919

Postupně byli zvoleni starostové: Josef Hokův (1886–1905), František Šilhan (1905–1911) a Václav Oplt (1911–1919), pak ho vystřídal po komunálních volbách Štěpán Stádník. V roce 1903 byl ustaven Sbor dobrovolných hasičů. Též existoval vzdělávací spolek Rovnost, který vlastnil knihovnu a předváděl divadelní hry. V roce 1905 byla založena v obci organizace strany sociálně demokratické. V roce 1919 byla povolena činnost Dělnické tělocvičné jednoty.

Braškov v letech 1920–1929

Starosta Štěpán Stádník v říjnu 1922 rezignoval a vystřídal ho Josef Vondráček, který byl zvolen starostou i ve volbách roku 1923 a znovu ve volbách roku 1927. František Nádvorník vstoupil do politiky v roce 1923 a starostou obce se stal v roce 1931. Ještě dnes si na něj někteří dříve narození občané vzpomenou. Dne 18. července 1922 si Václav Stádník vzal za úkol psát "Pamětní knihu obce Braškovské" a tím položil základ pro její další vedení. Již roku 1922 jednalo zastupitelstvo o zbudování elektrické sítě. Dne 11. listopadu 1926 se poprvé v Braškově rozsvítilo, jak v domech, tak i veřejné osvětlení. V roce 1927 byl založen společný komunální hřbitov s obcí Velké Přítočno. V roce 1925 nechala obec rozmístit výstražné tabulky "Rychlá jízda obcí se zakazuje". V roce 1927 byla v obci zřízena autobusová zastávka na trase Kladno-Unhošť-Beroun . Od roku 1927 se v obci hraje fotbal.

Braškov v letech 1930–1939

V roce 1930 bylo provedeno trojí sčítání. Sčítání zemědělských a živnostenských podniků, Sčítání ovocných stromů a keřů, Sčítání lidu, domů a bytů. Počet obyvatel byl 902, obytných domů 154, 3 domy rozestavěné, 254 bytových stran. František Nádvorník se stal starostou ve volbách v roce 1931. V roce 1933 byl postaven Pomník padlým vojínům a byla opravena studánka. V roce 1934 byla zřízena obecní studna, v roce 1936 se započalo se stavbou rybníka na Valdeku. V roce 1936 byla dobudována škola v Unhošti a na elektrickou síť byla připojena i rozhledna Kožova hora. Naši předchůdci holdovali kultuře a sportu, hráli divadlo a založili Sokol. V roce 1932 obecní úřad zakoupil pro svou potřebu psací stroj, v roce 1934 povolilo ředitelství pošt umístit dvě poštovní schránky v části Toskánka a v části Valdek.

Braškov v letech 1940–1949

V sezóně 1939-40 fotbalisté místního S.K. "vykopali" II. třídu, ve které hráli až do sezóny 1944-45. Volby v roce 1946 – předsedou MNV byl zvolen Josef Marx. V roce 1946 koupil NV domek č.11 v Braškově, ten byl přes zimu 1946-47 zbourán a v roce 1947 byl položen základní kámen k nové budově úřadu. V roce 1949 byl předsedou MNV František Zeman, pak ho vystřídal Karel Přibyl. V roce 1949 bylo rovněž zřízeno kino.

Braškov v letech 1950–1959

V roce 1950 byl předsedou MNV zvolen Josef Karlík. V roce 1953 bylo založeno JZD. V roce 1954 byly volby a předsedou MNV byl zvolen Václav Krchov. V roce 1955 fotbalový oddíl vyhrál okresní soutěž. V zimě 1955-56 se hrál i lední hokej. Domácí zápasy byly na braškovském rybníce. Ve volbách v roce 1957 byl předsedou MNV zvolen Josef Prchal.

Braškov v letech 1960–1969

Ve volbách roku 1960 byl předsedou MNV zvolen Antonín Štrach, ten byl zvolen i ve volbách 1964. Počátkem 60.let mělo JZD 10 členů, předsedou byl Antonín Šilhan. Farma ČSSS měla 19 zaměstnanců a vedoucím byl Antonín Švejkovský. V roce 1962 byly JZD a ČSSS sloučeny. Předsedou TJ Sokol Braškov byl na začátku 60. let Josef Sklaenička, oddíl ZTV nacvičoval spartakiádu pod vedením cvičitelů Antonína Hroníka, Pavly Kulhánkové, Blanky Langerové, Aleny Hroníkové a někteří pak cvičili i na Strahově. V roce 1965 začala výstavba samoobsluhy. V roce 1963 projíždí obcí prvním kosmonautka světa Valentina Těreškovová. V roce 1969 začala telefonizace obce .

Braškov v letech 1970–1979

V roce 1970 bylo sčítání lidu, domů a bytů. Braškov měl 908 obyvatel, domů 250, z toho trvale obydlených 236. Ve volbách v roce 1971 byl předsedou MNV zvolen František Stibůrek, ve volbách v roce 1976 byl předsedou MNV zvolen Karel Bartoš. V roce 1977 byla otevřena nová prodejna na Valdeku. V roce 1977 projel obcí Závod míru Varšava-Berlín-Praha. Braškovská kronika, vedená kronikářem A. Hroníkem, získala v okresní soutěži v roce 1972 celkové 3. místo a v roce 1976 dokonce 1. místo

Braškov v letech 1980 – 1989

V roce 1980 se opět uskutečnilo sčítání lidu, domů a bytů. Braškov měl 812 obyvatel, domů 251, z toho trvale obydlených 234. Ve volbách roku 1981 byl opět zvolen předsedou MNV Karel Bartoš. Po jeho rezignaci v roce 1983 byl zvolen předsedou MNV Václav Ouřada. V roce 1983 se začalo s výstavbou nového pohostinství v Braškově. Bylo dokončeno v listopadu 1985. V létě 1980 začala výstavba v lokalitě "V jezerech". Ve volbách v roce 1986 byl předsedou MNV zvolen Václav Ouřada, v roce 1987 ho vystřídal Ladislav Sochna.

Braškov v letech 1990 – 1999

V komunálních volbách 1990 byl zvolen starostou František Haas, taktéž i v roce 1994 a 1998. Vznikly nové podnikatelské aktivity – Pasta Fresca, Kartex, Veseta. V roce 1992 vznikl Paintball Club Valdek. Zahrádkáři patří mezi aktivní a užitečné. V roce 1995 se vedení rybářského spolku aktivně ujímá František Prokš. Obec byla plynofikována a byla vybudována čistírna odpadních vod.

Braškov v letech 2000 – 2009

V komunálních volbách 2002 byl zvolen starostou František Haas, v roce 2006 ing. Vladimír Dráb.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz