Branišov (okres České Budějovice)

373 84, Branišov, Tel.: +420 385 513 972, ou@branisov.cz
Branišov/Společnost - Branišov
Obec představuje jednu část a jedno katastrální území, nazvané Branišov u Dubného. Kromě vlastní vsi Branišov k ní přísluší též drobná osada U Jankarů (jinak U Jaukerů, podle Martina Jaukera, který se zde jako první někdy po roce 1799 usadil), situovaná při silnici do Českých Budějovic asi 900 m východně, dále samota zvaná dle polohy U Lesa (bývalá hájovna U Petrů), vzdálená nějakých 1,3 km vjv., a samota Hluchá Bašta při Návesním rybníce zhruba 1,1 km na sever.

(Zdroj: Wikipedie)

První zmínky o obci jsou z roku 1391. Do dnešní doby se bohužel dochovalo jen málo údajů. Většina osudů obce je spjata se sousední obcí Dubné. Jméno obce je odvozeno od  názvu Branišův dvůr, který vznikl zkrácením jména Branislav. Od roku 1850 je Branišov připojen k okresnímu soudu v Českých Budějovicích jako samostatná obec. Než se název obce ustálil v dnešní podobě prošel značným vývojem. Název se postupně měnil z Wranyssow, Branissow, Wranissowicze i Braniczow a donedávna byla obec oficiálně nazývána Branšov.

Nedaleko obce se nachází pozůstatky tvrze Doubíčko z poloviny 14. století. Jedná se dnes již jen o zbytky zachované díky svému umístění na ostrově nalézajícím se v rybníce "Návesní" na cestě mezi Branišovem a Haklovými Dvory. Původně tvořila centrum samostatného šlechtického statku, existujícího zde asi dvě století. Ve druhé polovině 15. století bylo Doubíčko rozděleno na dvě části a v průběhu dalších století došlo několikrát ke změně majitelů ale vzhledem k tomu, že nikdo ze šlechtických majitelů a později ani měšťané Českých Budějovic neměli zájem na údržbě tvrze, postupně chátrala a dnes už na jejím místě můžete najít pouze několik zbytků základů obvodových zdí. Tvrz Doubíčko představuje zajímavou ukázku pozůstatků středověkého panského sídla ze 14. století zaniklého před koncem 15. století.

Podrobnější informace můžete nalézt zde. (K prohlížení můžete použít Adobe Reader). Jedná se o přepis článku od Daniela Kováře a Jiřího Úlovce, který vyšel v časopisu Výběr a který nám autoři zanechali na obecním úřadě.

  •     Několik dochovaných usedlostí ze druhé poloviny 19. století (čp. 4, 6, 11, 18, 29)
  •     Kaplička Nejsvětější Trojice z roku 1856
  •     Železná sloupková zvonička, zvonek datován 1943
  •     Pomník padlým v 1. světové válce z roku 1922.
  •     Kaple na samotě U Lesa, zbudovaná roku 1915 na paměť zesnulého Josefa Gramana nákladem jeho ženy Kateřiny
  •     Několik křížků: křížek u budějovické silnice severně od výše uvedené samoty z roku 1850, křížek z roku 1830 vedle této samoty,
  •     Kaple na Hluché Baště
  •     Řada stavení lidové architektury
  •     Tvrziště Doubíčko, terénní stopy středověké tvrze, opuštěné někdy koncem 15. století, na ostrově v severovýchodním rohu Návesního rybníka asi 100 m západně od Hluché Bašty

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz