Branice

398 43, Branice, Tel.: +420 382 589 253, obec@branice.cz
Branice/Společnost - Branice
Počet obyvatel v obci k 1. 1. 2013 je 309, z toho je 47 dětí a 68 důchodců. Tento demografický stav i poměr se po léta nemění.

Dnes má obec svůj erb i vlajku, které byly v roce 2003 schváleny naším parlamentem. Jsou na nich dvě zkřížené ozdobné hole vsazené do barokní brány. Zkřížené hole jsou znakem premonstrátů a značí, že první písemná zmínka o Branici pochází z roku 1306 a to ves patřila k premonstrátskému dominiu. Barokní brána znázorňuje pozdější dějiny a znamená branné místo.

První zmínka o obci se datuje v roce 1306. Ale již podle nálezů ze studny u domu čp. 1 můžeme stáří obce datovat do druhé poloviny 13. století (žádné dokumenty o vzniku obce se bohužel nedochovaly). Do této doby (přibližně roky 1240 - 1260) zapadá i skutečnost, že obcí v tu dobu vedla Bechyňská cesta. Cesta spojovala osady Bechyně a Milevsko s křižovatkou právě v Branicích. První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1448.

V roce 1306 patří obec Branice pod správu Milevského premonstrátského kláštera s opatem Jindřichem. Klášter prožívá celé 14. století rozkvět a dá se soudit, že i spravované obce jsou na tom dobře. Soumrak kláštera přichází v období husitství, kdy je v roce 1420 vypálen a zničen. Po rozvrácení milevského premonstrátského dominia přešla obec Branice pod zvíkovsképanství, které patřilo králi. V té době je zvíkovským purkrabím Jan Hájek z Hodětína, velmi schopný diplomat. V roce 1430 je Zvíkov obléhán husity. Král Zikmund se bál, aby tehdejší purkrabí rytíř Kunata Kapléř nepřestoupil k nepříteli, a proto zastavuje hrad mocnému baronu Oldřichu z Rožmberka. V roce 1473 čtvrtý vladař rožmberskému domu Jindřich V. přenechává zvíkovskou zástavu svému strýci Bohuslavovi ze Švamberka. V roce 1719 kupuje Branice a celé Zvíkovské panství kníže Adam František Schwarzenberg a náleží mu až do vzniku naší republiky.

  • Návesní kaple svatého Václava je z roku 1881. Nápis na kapli: SVATÝ VÁCLAVE ORODUJ ZA NÁS 1881.
  • Kaple na památku padlých z I. světové války se nachází v parku v obci. Byla postavena nákladem 5000 Kč roku 1930 - 1931. Do základů byla vložena pamětní listina. Kaple byla vysvěcena 28. 6. 1931. Zároveň byly odhaleny pamětní desky padlým. Na kapli je tento nápis: Našim padlým vojínům 1914 - 1918. Druhý používaný název je kaple Svatého Kříže. Podle záznamu v místní kronice zde v 17. století stávala kaplička se stejným názvem. Býval zde morový hřbitov, bernartický hřbitov kapacitně nepostačoval. 4. 7. 1929, kdy byla při vichřici vyvrácena lípa, která rostla poblíž kaple, zde byly nalezeny lidské kostry. Zvon z kaple o váze 30 kg byl rekvírován roku 1917.
  • Vedle kaple se v ohrádce nalézá kamenný kříž s podobenkou.
  • Poblíž kaple roste památný strom.
  • Výklenková kaple svatého Saturnina je v obci a je z roku 2006. V kapli je nápis: Na svatého Saturnina skučí z polí meluzina.

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz