Brandýsek

Slánská, 273 41, Brandýsek, Tel.: +420 312 283 701, info@brandysek.cz
Brandýsek/Společnost - Brandýsek
Silniční doprava - do obce vedou silnice III. třídy. Okrajem území obce probíhá rychlostní silnice R7 , obec leží uprostřed mezi exitem 9 (Buštěhrad) a exitem 18 (Slaný-jih).

Železniční doprava - obec Brandýsek leží na železniční trati 093 Kralupy nad Vltavou - Kladno. Jedná se o jednokolejnou celostátní trať, doprava byla na trati zahájena roku 1856. Přepravní zatížení tratě 093 mezi Kralupy nad Vltavou a zastávkou Kladno-Vrapice v roce 2011 činilo obousměrně 15 osobních vlaků. Na území obce leží mezilehlá železniční stanice Brandýsek.

Autobusová doprava - v obci zastavovaly v červnu 2011 autobusové linky jedoucí do těchto cílů: Kladno, Kralupy nad Vltavou, Praha, Slaný, Velvary.

(Zdroj: Wikipedie)

Obec Brandýsek vznikla sloučením dvou původních obcí: Brandýska a Olšan.

V Hájkově kronice je Brandýsek zmiňován již v r. 975. V Zemských knihách jsou nejstarší zápisy o Olšanech v r. 1316, o Brandýsku v r. 1345.

Nejčastější varianta vzniku jména Brandýsek je odvozena od německého původu – Brandeisel, tedy menší, než Brandejs. Sloveso brennen značí hořeti, spalovati, vyžehovati les. Brand znamená požár. Tedy možné svědectví o vypálení lesa, na jehož místě nejspíš němečtí kolonisté založili osadu.

Olšany mají svůj název od olší, patrně před vznikem osady zde rostl olšový porost.

Pro Brandýsek krom zemědělství byla důležitá jeho poloha při hojně využívané cestě mezi Prahou a Slaným. Obě vesnice po celá staletí měla jen několik desítek obyvatel, během třicetileté války obě vsi „pustly“.

Opravdový rozmach přišel až s objevem uhlí a jeho těžbou. V pol. 19. století se zde hloubí důl Michael a přímo v jeho blízkosti vyrůstá osada pro ubytování horníků a jejich rodin.

Krom dolu Michael přímo v katastru obce je pro růst obyvatelstva důležitá blízká přítomnost dalších dolů: Ludmila, Witek, později Ferdinand a Theodor. Zástavbou vzniká územní spojení jak mezi hornickou osadou a samotným Brandýskem, tak i mezi Brandýskem a Olšany.

Nejlidnatější je Brandýsek kolem r. 1930, kdy čítá 2 700 obyvatel.

9. května 1945 zde bylo krvavě potlačeno povstání místních obyvatel proti německým okupantům, ve stejný den zde došlo „Na rovinách“ k bitvě mezi Rudou armádou a ustupujícími Němci.

  •     František Wald (1861 – 1930) - chemik, vysokoškolský pedagog, rektor ČVUT.
  •     Alois Dryák (1872 – 1932) - architekt (nar. v místní části Olšany).

(Zdroj: Wikipedie)

  • Těžní věž dolu Michael (kulturní památka ČR), jedna z posledních dochovaných těžních věží na Kladensku. Příhradová konstrukce pochází z období let 1906 až 1910. V sousedství bývalého kamenouhelného dolu se v jihovýchodní části obce prostírá hornická kolonie z 50. let 19. století.
  • Výklenková kaplička „na Rovinách“ severně od obce, při silnici do Knovíze
  • Historický kamenný milník, poblíž železničního přejezdu (za plotem zahrady po pravé straně směrem do obce)
  • Pomník padlým v 1. světové válce, v centru obce, u školy
  • Pomník civilním obětem nacistické okupace, v centru obce, při křižovatce směr Švermov
  • Pamětní deska padlým za květnového povstání, na budově obecního úřadu

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz