Božetice

Božetice, 399 01, Božetice, Tel.: +420 382 581 433, obec@bozetice.cz
Božetice/Společnost - Božetice
Božeticemi protéká říčka Smutná, která se vlévá v Bechyni do Lužnice a je jednou z nejčistších říček v Jihočeském kraji. Mimo přírodních krás zde naleznete také mnoho historických památek, hlavně kapliček a kostelů. Všechny tyto krásy nabízejí možnost odpočinku a relaxace, nejen v okolí, ale přímo v Božeticích u místního koupaliště. Prohlédněte si tedy naše stránky a možná se rozhodnete pro výlet do naší obce. Obec má 381 obyvatel. Je zde mateřská škola, lidová knihovna, místní pohostinství, koupaliště, tenisový kurt a hřiště na míčové hry.

První zmínky o Božeticích pocházejí z roku 1291.

V té době obec patřila rodu Vítkovců. Do roku 1530 patřily Božetice Rožmberkům, poté pak Švamberkům a od roku 1562 byla majetkem milevského kláštera. Za pozornost stojí stará památkově chráněná lípa u domu čp. 30 a kaplička Nejsvětější Trojice z roku 1852, jíž vystavěla obec vlastním nákladem. Na Vitanově hoře nedaleko obce měl údajně existovat malý hrádek, dosavadní archeologický průzkum však jeho existenci zatím nepotvrdil.

Na jihovýchod od obce podél trati byl dolován kaolín a grafit. U mlýna Kvěchov, asi 1 km od obce po proudu říčky Smutné, je kamenný železniční most z 80a let 19. století, jeden z celé řady mostů, díky jimž mohla být v listopadu 1889 zprovozněna železniční trať Písek – Tábor.

  • Jan Komárek - (1846 Božetice - 1924 Božetice) - starosta obce, člen okresního zastupitelstva a občanské záložny v Milevsku

(Zdroj: Wikipedie)

  • Kaple Nejsvětější Trojice z roku 1852.  Kaple byla vystavěná nákladem místních občanů.
  • Před kaplí se nachází kamenný pomník padlým v I. světové válce. Na pamětní desce je tento nápis: VÍTĚZŮM OBĚTOVANÝM 1914 - 1918. Dále je zde uvedeno devatenáct jmen padlých spoluobčanů.
  • Po levé straně u vchodu do kaple je prostý kamenný kříž.
  • Výklenková Zůrkova nebo Komárkova kaple z 18. století se nachází západně, zhruba kilometr po polní cestě směrem k hájovně Bečov od Sepekova. V roce 1820 byla sedlákem Matějem Zurkou opravena a 8. 10. v tomto roce znovu vysvěcena.
  • U domu čp. 30 se nalézá památkově chráněná lípa.
  • Zhruba kilometr od obce po proudu říčky Smutné se nachází mlýn Kvěchov. Zde je kamenný, železniční most z roku 1889, kdy byla zprovozněna trať Tábor - Ražice. Tento most je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek. Poblíž Kvěchova mlýna byl roku 1861 vztyčen kamenný kříž. Současně byla na mostě majitelem mlýna postavena železná socha svatého Jana Nepomuckého. V Kvěchově mlýně trávila své dětství Josefina a Růžena, sestry Blažkovy - srostlá dvojčata, které se narodily 20. 1. 1877 v nedalekém Skrýchově u Opařan. Byly srostlé bokem a pohybovaly se tak, že jedna šla dopředu a druhá mírně šikmo za ní. Přičiněním baroka Nádherného z Jistebnice se jim záhy dostalo náležité péče a vzdělání. Sestry se naučily hrát na housle a pořádaly koncerty. Na cestách je doprovázeli jejich rodiče. Postupně měly turné nejen po všech evropských zemích, ale hostovaly i v Americe. Velké úspěchy měly v Anglii a v roce 1891 ve Francii. Vystupovaly také ve Varieté v Praze. Při svých návratech domů uspořádaly v roce 1896 vystoupení v nedalekém Milevsku. V roce 1911 si nechaly postavit v Sepekově hostinec Na zastávce, kam se vracely trávit svou dovolenou. Jedna ze sester se provdala a porodila syna. V roce 1921 opět odjely na turné do Ameriky a jedna z nich těžce onemocněla. Lékaři navrhli operativní zákrok, aby zachránili druhou sestru. Ta ale odmítla a po smrti své sestry také zemřela na otravu krve. Obě byly zpopelněny a jejich popel byl uložený v rodinném hrobu v Sepekově.
  • Těsně za obcí u komunikace z Božetic ve směru na Sepekov se nachází první kříž na zdobném kamenném podstavci.
  • U stejné komunikace z Božetic ve směru na Sepekov se nedaleko prvého kříže nachází druhý kříž. Kříž je v ohrádce, podstavec je reliéfně zdobený motivem kalicha. Nápis na kulatém štítku chybí.
  • Jihovýchodním směrem od obce se dříve doloval kaolin a grafit.

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz