Bousín

Bousín, 798 61, Bousín, Tel.: +420 724 183 627, obec@bousin.cz
Bousín/Společnost - Bousín
Poměrně vysoká nadmořská výška obce okolo 611 m a drsnější klima nebylo nikdy příliš příznivé pro životní podmínky zdejších usedlíků.Přesto je Bousín velmi starý sídelní útvar s půdorysem horské nepravidelné vsi. Odedávna patřila ves k plumlovskému panství a jako jeho součást se uvádí již v roce 1325.

Půdu zde obhospodařuje místní zemědělské družstvo s dominantním podílem pastevního chovu skotu.
Bousín je typická vesnice, jako každá jiná. A v čem je zvláštní ? Tajuplná, zádumčivá, plná mýtů a přírodních krás.Obklopená nádhernými přírodními zákoutími, v dohledu majestátních lesních porostů, okysličena okolní bohatou vegetací.Náves na pohled skromná, neokázalá. Její dominantou je prastará zvonice a alej líp. Přesně totéž lze říci o přidružené obci Repechy. Kolemjdoucího tu upoutá kaplička Panny Marie Královny.
Nadmořská výška, členitost zdejšího terénu a malebnost krajiny předurčuje Bousín a Repechy, aby se staly vyhledávaným místem turistiky a sportu. V letním období se stávají tyto obce východiskem cyklistických a pěších tras, v zimním období vyhledávaným střediskem běžkařů.

Bousín vznikla pravděpodobně v polovině 13. století, kdy tuto oblast dostal výsluhou od krále moravský šlechtic Crha z Ceblovic. Bousín (dříve Bohušín) dostal název po jeho synu Bohušovi. První písemná zmínka o obci však pochází až z roku 1347, kdy ji získal majitel plumlovského panství Beneš z Kravař a Strážnice. Součástí plumlovského panství byla až do roku 1592, kdy byla pány z Pernštejna nejprve zastavena a poté i prodána Bernardu Drnovskému z Drnovic a stala se součástí rájeckého panství. V roce 1618 koupil Otinoves majitel plumlovského panství Maxmilián z Lichtenštejna a připojil ji tak zpět k této državě.

Za 2. světové války se stala ves součástí "vyškovské střelnice" a lidé byli násilně vystěhování ze svých domovů. Během užívání Němci bylo 12 domů úplně zničeno, 48 silně poškozeno. Po ukončení německé okupace byla obec znovu osídlena.

Chráněnou památkou je zvonice z roku 1794.

(Zdroj: Wikipedie)

  • Anna Dočkalová ( 1886 - 1949 ), uznávaná operní pěvkyně, sbormistryně a hudební pedagožka,
  • Bohumil Sláma ( 1913 - 1983 ), znamenitý malíř neobyčejné tvůrčí invence
  • Ing.Vojtěch Lachmann ( 1915 - 2003 ), odborník ve stavebnictví - v základním výzkumu i aplikovaném stavebnictví.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz