Boudy

Boudy, 398 04, Boudy, Tel.: +420 382 229 740, ou.boudy@volny.cz
Boudy/Společnost - Boudy
Pověst se vztahuje ke kříži na samotě U Nováků. Venkovské usedlosti na této samotě byly postaveny okolo roku 1747. Jsou nazývané Na Parýzu. V držení rodu Nováků je po osm generací dům čp. 36. Spisovatelka Tereza Nováková zde čerpala námět pro svou povídku Železný kříž. V roce 1825 si děti místního hospodáře během žní hrály samy bez dozoru. Nejmladší dcera Barbora spadla do nádrže s vodou poblíž stavení a tragicky utonula. Zdrcený hospodář vztyčil kříž, který sám donesl z rožmitálských hutí. Podle povídky se toto událo v roce 1836, v tomto roce měl být postavený i kříž. Podle zápisů v rodinné kronice k utonutí tříleté Barbory došlo v roce 1825, kříž byl postaven roku 1853.

(Zdroj: Wikipedie)

Ves vznikla ke konci třicetileté války na kopaninách královských lesů, které roku 1348 daroval Karel IV královskému městu Písku, v jehož majetku zůstaly až do roku 1948.
Mirotická matrika zaznamenává ke dni 20. března 1643 narození dcery Václava Ševce "z chalup píseckých" a nejstarší matrika Miroticka v roce 1651 narození syna Jana Uhlíře "z Bud - chalup píseckých nad Mirotici". Týž Jan Uhlíř, psaný latinsky Karbonarius, snad skutečný uhlíř, který se tu živil pálením dřevěného uhlí, křtí ještě v listopadu 1656 dceru Uršulu. To jsou nesporně první známí obyvatelé dnešní vsi Bud. A tím je také bezpečně určen její vznik v letech 1640 - 1650, což je možné prokázat jen u málokteré vsi.

 • Marina Kailová - manželka Mikoláše Alše - K seznámení Mikoláše Alše s Marinou Kailovou došlo při jeho prázdninovém pobytu v nedalekých Miroticích, kdy navštěvoval svého přítele Viléma Kaila na budském dvoře.

(Zdroj: Wikipedie)

 • Kaple se nachází dolním konci návsi.
 • Kaple svatého Josefa se nachází na horním konci návsi. Tato kaple je z roku 1804. Byla stavěna z darů a finanční spolúčasti místních občanů. Ale sbírka nepokryla náklady na stavbu a tak byla ještě v roce 1807 rozestavěná. Kaple je také vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Na návsi před kaplí se nalézá kamenný pomník obětem 1. světové války z roku 1924. Datace je uvedena na spodní části podstavce. Na památníku je vyznačeno 19 jmen budských padlých.
 • Na jižním okraji obce se nachází panský budský dvůr, který v roce 1712 začala budovat písecká obec. Zprvu zde byl ovčín, stodola se stájí a dvorský rybník. Později bylo postaveno obytné dvorské stavení. Tento městský obecní dvůr a pozdější pivovar je také vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 •     Severozápadně na vrchu Hrad (574 m n. m.) se při kótě 574 nachází výšinné opevněné sídliště - hradiště halštatsko - laténské. Toto hradiště je také vedené v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Pod vrchem Hrad se nachází archeologické stopy, mohyly.
 • Na okraji lesa se pod vrchem u odbočky je na stromě zavěšený svatý obrázek.
 • V obci a v okolí se nachází celá řada křížů. Na návsi se nalézá kříž na zdobném kamenném podstavci. V spodní části je uvedena zpola čitelná datace. V obdélníkovém štítku kříže je špatně čitelný nápis: Pán Ježíš Kristus Ku cti a chvále Boží věnují Vojtěch a Anna Obermajerovi. Přímo v obci, u ohradní zdi se nachází kříž rodiny Bočkovy. Ramena i tělo kříže je zdobeno rostlinnými motivy. U paty kříže je motiv anděla. Nad ním je v obdélníkové desce tento nápis: Věnováno čestné památce našich drahých synů, JOSEFA A ANTONÍNA BOČKA padlých v Itálii 1916. stár 28 r. na slovensku 1919. stár 24 r. Budiž jim cizí země lehká. Na kamenném podstavci, pod motivem anděla jsou umístěny oválné podobenky obou padlých. Pod podobenkami na podstavci je umístěna poškozená deska s věnováním a s obdélníkovou podobenkou. Na pamětní desce je tento nápis: TAK MÁLO ŽIV? A TOLIK BOLU V NĚM. KAREL BOČEK BYL ZASTŘELEN V REVOLUČNÍM BOJI NA WILSONOVĚ NÁDRAŽÍ DNE 6. V. 1945 VE STÁŘÍ 56 R. ČEST JEHO PAMÁTCE! Poblíž panského budského dvora se nalézá udržovaný kříž na jednoduchém vysokém kamenném podstavci. Kříž je zdoben rostlinnými motivy a nad sochou Krista je umístěný christogram INRI. U komunikace do Mirotic se na okraji obce nalézá další kříž. Podstavec kříže je velmi vysoký a jednoduchý. Tělo kříže je také zdobeno rostlinnými motivy. U paty kříže je deska bez nápisu zdobená motivy andělíčků. Nad hlavou Krista a svatozáří je christogram. Na rozcestí mezi Hájkovkou a Zelenou horou se nachází nachýlený kříž na vysokém kamenném podstavci. Kulatý štítek kříže je poničený. Na zbývající polovině je část zpola čitelného nápisu: Pochválen buď Pán… Na spodní části podstavce je umístěna deska s nečitelným věnováním. Pravděpodobně tento nápis: Ku cti a chvále boží od manželů ANNY a MATĚJE NACHLINCER Věnováno k věčné vzpomínce. 1883.
 • Výklenková kaple Panny Marie se nachází u původní staré cesty do Pohoří v lese u hájovny U Nováků. Tato kaple je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Na samotě nazývané U Nováků se nalézá udržovaný, zdobný kříž na velmi vysokém kamenném podstavci. Podstavec kříže nese dataci 1853. Na zdobném, oválném štítku kříže je tento nápis: Ke cti a chvále Boží postavil r. 1853 Vojtěch Novák Obnovila r. 1971 Marie Nováková. Ke kříži se vztahuje následující pověst.
 • Na této samotě je v ohradní zdi zahrady proti domu čp. 35 výklenek pro sochu světce.
 • Z nezařaditelných sakrálních objektů je poblíž v obci jeden k nalezení. Nachází se u komunikace směrem na Rakovice v lese Chlum. Nese jméno svatého Vintíře. Na trojúhelníkovém podstavci se na třech koulích nachází jehlan. Jeho výška je zhruba 6 metrů. Původně míval ve třech nikách postavy svaté Ludmily, svatého Václava a svatého Vintíře. Také původní malby nejsou zřetelné. Podle domněnek zde mělo být údajné pohřebiště francouzských vojáků nebo důstojníků, kteří měli být popraveni pro vzpouru. Pomník je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz