Bořitov

Náměstí U Václava, 679 21, Bořitov, Tel.: +420 516 437 189, podatelna@boritov.cz
Bořitov/Společnost - Bořitov
Na velmi malém prostoru obce nacházímě všechny krajinné prvky, využívané v různých úsecích pravěkého vývoje. Geologický podklad je na většině území pokryt pro zemědělskou výrobu velmi výhodnými sprašovými půdami a více než dostatečně hustá síť vodotečí zajišťuje zdroje vody. Přímo v katastru, nebo v jeho relativní blízkosti, se nachází řada v pravěku velmi důležitých surovin - keramické hlíny, rohovce a břidlice pro výrobu kamenných nástrojů. Velmi důležitý je výskyt mědi v podhůří Vysočiny a těžba železné rudy, doložená od 6.stol. př.n.l. až do 19.století. Všechny tyto podmínky zde vytvořily velmi dobré prostředí pro život lidských společenství již od nejhlubšího pravěku.

Reprodukce tzv. Josefínské mapy z r. 1763 až 1769, která sloužila k vojenským účelům. Nyní je uložena ve vídeňském válečném archivu. Mapka zobrazuje Bořitov a jeho východní a jižní okolí. Za povšimnutí stojí určitě název naší obce, který je zde v němčině: "Porstendorf".

Bule z Bořitova

Moravský vladycký rod z Bořitova u Černé Hory, kde je zmiňován roku 1477 Filip, nejstarší známý předek rodu. Mikuláš držel v polovině 16. století Bohuslavice u Telče, na nichž se jeho potomci připomínají ještě počátkem 17. století. Jiří Fridrich, poslední známý člen rodu, v době stavovského povstání neplnoletý, opustil Moravu a vstoupil do švédské armády, kde byl roku 1630 podplukovníkem jezdectva. Roku 1646 se zúčastnil švédského tažení do Čech a Moravy.

  •     Stanislav Rolínek - malíř, sochař
  •     Jaroslav Josef Sumbal - legionář, lékař
  •     František Pavlů - významný stavitel

(Zdroj: Wikipedie)

 

  •     Kostel sv. Jiří
  •     Rolínkovi sochy
  •     Socha sv. Václava
  •     Skalní reliefy mistra Jana Husa, Jana Žižky a Prokopa Holého

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz