Bořislav

Bořislav, 415 01, Bořislav, Tel.: +420 417 872 114, obec.borislav@volny.cz
Bořislav/Společnost - Bořislav
Územím obce prochází lokální železnice Lovosice – Teplice se zastávkou Bořislav situovanou na severovýchodním okraji obce. Osobní vlaky zde jezdí ve dvouhodinovém intervalu.

Obec leží na hlavní silnici I/8 z Prahy do Německa a je proto sužována tranzitní dopravou. V současnosti (2011) se buduje dálnice D8, která má většinu dopravy odvést mimo území obce (z Lovosic ve směru Řehlovice).

(Zdroj: Wikipedie)

Podle archeologických nálezů začíná osídlení na katastru dnešní obce Bořislav pravděpodobně už v době hradištní v prvních stoletích našeho letopočtu.   Nejstarší zprávy o její existenci se datují k roku 1169, kdy král Vladislav II. věnoval špitálu řádu johanitů „duas villas in provincia Belinensi dictas Borizlaue et Hribovici“ (dvě vsi v provincii Bílinské řečené Bořislav a Hrbovice). Vladislavova listina dokládá, že již v polovině 12. století na místě dnešní obce Bořislav existovalo osídlení, jehož zakladatelem měl být podle některých pramenů zdejší významný severočeský rod Hrabišiců .  Název vesnice Borizlau, Borizislau, Borzyslaw nebo novější Boreslau  měl vzniknout odvozením z vlastního jména Borizlaus -  Bořislavův, jako označení dvora jeho prvního vlastníka – Bořislava.  V následujících desetiletích byla Bořislav řádu johanitů několikrát panovníkem odňata a zase vrácena, až se dostala koncem 13. století do majetku teplického kláštera benediktinek.

Kostel, vystavěný v r. 1717 na místě starší stavby, má barokní podobu. Stojí v obci při průjezdní silnici. V průčelní věži se nachází zvon z počátku 16. století od Tomáše z Litoměřic. K r. 1915 jsou zde doloženy dva malé zvony z r. 1679 a z r. 1569 od Brikcího z Cimperka, které byly zrekvírovány.

  • Krucifix na návsi.
  • Sloup se sousoším Piety.
  • Fara.
  • Kaple sv. Václava v Bílce. Původní kaple byla vystavěna v r. 1639. V r. 1736 byla nahrazena novější kaplí s věžičkou, která byla v 80. letech 20. století demolována. V r. 2000 zde byla postavena nová
  • kaple. Ve věžičce se nachází původní zvon, který byl od 80. let uložen na obecním úřadě.

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz