Boršov

Boršov, 588 05, Boršov, Tel.: +420 567 272 232, obec.borsov@iex.cz
Boršov/Společnost - Boršov
Obec leží na jednom katastrálním území (pojmenované „Boršov“) a má dvě základní sídelní jednotky, které jsou pojmenované „Boršov“ a „Na bahnech“.

Boršov se v hlubinách staletí jmenoval Borzyssow,  později Bořišov podle osobního jména Bořislava, Bořislavův dvůr. Později se nazývala zkráceně Boříše, někde se též uvádí Boryšov.Osada Bořišov se uvádí již v roce 1233 jako majetek biskupství pražského. Koncem 14. století měla obec 8 usedlostí. Obyvatelé byli zbaveni robot. Vykoupili se poplatkem 3 grošů z lánu. Byli pouze povinni pomáhat při honech.Před rokem 1470 koupil Boršov od vyšebrodského kláštera Mikuláš z Pelhřimova. Potom patřil Boršov k Rychnovsku.

Trhovou smlouvou z 16. října 1586 prodal císař Kryštofovi Nový Rychnov s okolními vesnicemi, mezi nimiž byl i Boršov. Po zániku vrchnostenské správy patřil Boršov k okresu Pelhřimov.Obec neměla školu. Byla přiškolena do Dušejova. Byla povinna přispívat určitými peněžními částkami místní školní radě v Dušejově na úhradu školního rozpočtu. Částky byly často vysoké, někdy dosahovaly dokonce až poloviny celkového rozpočtu. Proto docházelo často mezi Boršovem a Dušejovem ke sporu.


Boršovský unikát

Specialitou Boršova, známou široko daleko, je velká požární nádrž se statutem koupaliště. Beton dna přechází v šikmé kamenné stěny zarámované trávníkem. Místní hasiči rok co rok nádrž vypustí, vystříkají požární stříkačkou a vyčistí. Voda je krásně čistá, jedná se o přepad ze studny s pitnou vodou, která zásobuje místní vodovod. Koupou se tu děti i dospělí, někdy je koupaliště plné k prasknutí. V zimě nádrž slouží jako kluziště k bruslení. Zvláštním jevem je množství radonu ve vodě, které se během několika set metrů průtoku potůčkem od studny ke koupališti sníží na minimum oproti prameni.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz