Borovnička

Borovnička, 544 75, Borovnička, Tel.: +420 499 691 441, obec.borovnicka@tiscali.cz
Borovnička/Společnost - Borovnička
V současnosti zde žije více než 200 stálých obyvatel a zhruba polovina zachovaných nebo nových objektů slouží individuální rekreaci. Na území obce se nenacházejí žádné významnější kulturněhistorické pamětihodnosti ani přírodní zajímavosti, ale příchozímu se nabízí klidné prostředí se základními službami na slušné úrovni a krásná příroda v blízkém i vzdálenějším okolí.

Existence obce je doložena od roku 1423 a v době nejintenzivnějšího osídlení ve 2. polovině 19. století zde žilo téměř 1200 obyvatel. Další vývoj obce, zejména po roce 1945, byl nepříznivě poznamenán její příslušností k vysídlované části severního pohraničí, dále pak převážně zemědělskou povahou a malým významem sídla.

  • Kostel Božského srdce PáněHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz