Borovná

588 56, Borovná, Tel.: +420 567 243 290, ouborovna@volny.cz
Borovná/Společnost - Borovná
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1365.

V Borovné byl odedávna svobodný dvůr. Majitelé se velmi často střidali, až v roce v roce 1721 statek Borovnou koupil František Antonín hr. Lichtenštejn-Kastelkorn a od té doby sdílela Borovná osudy telčského panství až do roku 1849, ale jako oddělený a samostatně zdaněný statek. Z Borovné se jezdilo na týdenní úterní trhy do Telče. Podle vceňovacího operátu žilo r. 1843 v Borovné 169 obyvatel ve 24 domech a 36 domácnostech. V roce 1980 byla ves připojena pod město Telč. Od roku 2003 spadá jako samostatná obec pod pověřený Městský úřad v Telči.
Ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století se většina obyvatelstva obce živila zemědělstvím. V r. 1900 byla výměra hospodářské půdy obce 470 ha. Živnosti r. 1911: 1 kolář, 1 kovář, 2 obchodníci lahvovým pivem. R. 1924: dvůr a lesní revír velkostatku Telč Podstatských-Lichtenštejnů, živnosti: 1 hostinský, 1 kovář, 11 hosp. rolníků. Obec byla elektrifikována připojením na síť ZME Brno r. 1947. Po r.1948 byla zdejší půda obdělávaná st. statky, v 80.letech 20. stol. ji převzalo JZD Telč. Nyní převládající zaměstnání: zemědělství, v obci Autorenova, chov a výkrm vepřů. Po r. 1945 postaveno: přestavba školy na prodejnu a kancelář obecního úřadu s jídelnou pro důchodce. (Zdroj: Wikipedie)

  • Tvrz stávala na místě pozdější školy a její zbytky byly zasypány r. 1874 při stavbě školy
  • Pomník padlým v 1. světové válce
  • Kaple Panny Marie z r. 2001.
  • U Borovné zaniklá ves VojkovHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz