Borek (okres Pardubice)

Borek, 53401, Borek, Tel.: +420 466 989 117, ou.borek@tiscali.cz
Borek/Společnost - Borek
Katastrální území obce se rozprostírá na 522 hektarech a vlastní zastavěné území je plné zeleně a okrasných parčíků.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1436. V té době se však obec ještě jmenovala Votrubcov, neboť ji založili 4 bratři Votrubovi se svými početnými rodinami. Změna názvu obce proběhla až po vypsání obecního referenda v roce 1848. V tomto revolučním roce dosáhl totiž počet dospělých obyvatel Votrubcova , kteří nebyli příslušníky Votrubovic rodiny, nadpoloviční hranice. Obyvatelé se rozhodli využít Rakouskem - Uherskem nově přijatý Zákon o obecním referndu ve svůj prospěch a rozhodli, že od 1.1. 1849 získá obec nový název. Volba padla na Borek, jelikož se obec v té době nacházela uprostřed borového lesa, k obci vedla pouze jedna prašná cesta z Hradce Králové, vedoucí 10 kilometrů skrz lesní porost. Zajímavostí jistě je, že i dnes v obci žije početné příbuzenstvo rodiny Votrubovy, které obývá zhruba 40 % nemovitostí v obci, v počtu cirka 120 lidí z celkového počtu 253 obyvatel, to jest 47% ze všech obyvatel! Obec uvažuje o vypsání referenda o návratu k původnímu názvu Votrubcov. (Zdroj: Wikipedie)

  • Zdeněk Votruba - fotbalový brankář
  • pomník odbojáře Votruby
  • pomník vojáků padlých v 1. světové válce

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz