Bohy

Bohy, 331 41, Bohy, Tel.: +420 373 398 254, obec@bohy.cz
Bohy/Společnost - Bohy
Ves leží 8 km jihovýchodně od Kralovic v nadmořské výšce 368 m na svažitém začátku ostrohu obtékaného řekou Berounkou z jihu, východu a severu.  (Zdroj: Wikipedie)

Obec Bohy se nachází 8 km jihovýchodně od Kralovic na území chráněné krajinné oblasti Hřešihlavsko a přírodního parku Horní Berounka. Je to nevelká ves ležící stranou velkých komunikací a čítá 60 stálých obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1228, z výpisu majetku kláštera sv. Jiří na pražském hradě. Ještě v průběhu 13. století se staly Bohy majetkem pánů z Krašova a součástí krašovského panství zůstaly po další čtyři staletí. V období husitských válek v letech 1424 až 1430 byly Bohy husity zcela vypleněny. V roce 1529 odkoupil pak ves jistý pan Mikuláš Sviták z Landštejna. Další zkázu prodělala ves po druhé pražské defenestraci v roce 1618, kdy začala třicetiletá válka. V této době v obci čtyři z pěti usedlostí zanikly. Později však došlo k obrodě obce a k polovině 17. století čítala obec již usedlostí šest.
V roce 1678 prodali poslední světští páni Krašova Miseroni z Lisonu krašovský statek i se vsí Bohy plaskému klášteru, v jehož držení zůstala obec až do 80. let 18. století.
Nevelká ves s protáhlou návsí s množstvím menších usedlostí, z nichž vynikají čp. 10, roubená chalupa čp. 11 a statek čp. 14. Z historicky významných památek stojí za zmínku zděná čtyřboká kaple se sanktusníkem stojící přímo na návsi. Vedle kapličky se nachází kamenný pamětní kříž. Při silnici z Bohů ke dvoru Rohy je umístěna replika středověkého kruhového křížového kamene.
Další zajímavostí je pak areál bývalého mlýna čp. 18 s unikátní barokní mlýnicí z roku 1698, která je postavena z potvorovského červeného pískovce. Při cestě ke mlýnu stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého.

  • kaple se sanktusníkem
  • smírčí kámen
  • Rožský dubHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz