Bohaté Málkovice

685 01, Bohaté Málkovice, Tel.: +420 517 358 823, ou.bmalkovice@quick.cz
Bohaté Málkovice/Společnost - Bohaté Málkovice
V Bohatých Málkovicích se nachází rodinná farma, která vyrábí a prodává mléko a mléčné výrobky.

První písemnou zmínku o existenci osady, ležící v údolí Málkovského potoka 4km severně od Bučovic, nacházíme v přídomku místního vladyky Hodislava z Málkovic, připomínaného v r.1307 (na jiném místě se ale uvádí až r.1349). Ves byla zprvu majetkově rozdělena. V r.1381 odkázal Franěk z Kunovic svůj díl Málkovic augustiniánskému klášteru u sv.Tomáše v Brně. Témuž klášteru odprodali své díly také Petr z Býkovic (1390) a synové Přibíka z Nitkovic (1410). Tak byly Málkovice (po třicetileté válce převážně německé - odtud přívlastek Německé, užívaný ještě před 1.světovou válkou, ač obyvatelstvo bylo již většinou české) zceleny v rukou jediné vrchnosti a augustiniánům náležely až do zániku patrimoniálního zřízení (dvůr velkostatku jim však patřil ještě po r.1848).

 

  • Boží muka - na kopci u Málkovic, v r. 2003 byla opravena a p. Miloš Sláma z Polničky technikou sgrafit na nich vyobrazil 4 světce: - Svatého Václava (první svěcení po opravě na Sv. Václava), Svatou Marii (které je zasvěcen kostel v Bohdalicích), Svatého Jana Nepomuckého (patrona hasičů), a protože se dříve Málkovice jmenovaly Německé - Svatého Izidora (patrona zemědělců).
  • Zvonice na návsi
  • Svatý kříž - opraven v roce 2004
  • Svatý kříž u obecního úřadu - opraven v roce 2008 MgA. Bohdanem Jeřábkem
  • Stoletý kříž na hranici mezi Málkovicemi a Kojátky

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz